Poslednje objave

Rešenje o odbijanju zahteva za dostavu informacija od javnog značaja

03. 02. 2023. | novosti

Dana 30.01.2023. i 31.01.2023. godine putem mejl adrese privrednog društva Poljoprivredne stručne službe Sombor Društvo sa ograničenom odgovornošću, stigli su zahtevi za dostavu informacija od javnog značaja tražioca Dimitrijević Blagoja.

Opširnije

Značaj azota, fosfora, sumpora, kalijuma i kalcijuma u ishrani lucerke

31. 01. 2023. | zanimljivosti

Neophodni makro i mikroelementi se nalaze u većim ili manjim količinama u suvoj materiji lucerke.

Opširnije

  NAJZNAČAJNIJE BOLESTI U JEČMU

30. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Obilaskom terena na nekim ječmovima osim žućenja koje je najčešće posledica abiotskih faktora (temperaturna kolebanja, manjak hranjiva, neadekvatan pH, ostaci herbicida, izmrzavanja), uočeni su i simptomi sočivaste pegavosti ( Rhynchosporium secalis) mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres),rđa ječma ( Puccinia hordei ) i pepelnica žita ( Erysiphae graminis ).

Opširnije

Najbolji odgajivači Evrope i Balkana na sajmu peradarstva u Somboru

27. 01. 2023. | novosti

Društvo odgajivača sitnih životinja Sombor 1871 objavilo je da će u okviru Sajma peradarstva, od 26. do 29. januara, biti održan i niz drugih značajnih programa.

Opširnije

Pomoć uzgajivačima za mlečno govedarstvo

27. 01. 2023. | stočarstvo

Na osnovu odluke Vlade RS, Republička direkcija za robne rezerve je izvršila bespovratnu isporuku 198.960 kg merkantilnog kukuruza, kao pomoć 80 uzgajivačima mlečnog govedarstva koji su predhodno ispunili uslove za raspodelu. Predviđena količina kukuruza je isporučena u periodu od 23.-26.01.2023 god. na teritoriji delovanja Poljoprivredne stručne službe Sombor koja je bila organizator u saradnji sa ZZ "Agronom"-Despotovo RJ Ratkovo gde se i preuzimao merkantilni kukuruz. 

Opširnije

Azotofiksacija kod lucerke

23. 01. 2023. | zanimljivosti

Leguminozne biljke i bakterije iz rodova Rhizobium i Bradyrhizobium žive u specifičnoj simbiotskoj zajednici u kojoj se vezuje 25-400 kg N/ha godišnje. Proces stvaranja simbiotskih odnosa ostvaruje se u nekoliko faza: umnožavanje kvržičnih bakterija u rizosferi biljke, pripajanje na koren i ulazak kroz korenove dlačice u ćelije parenhima. Na delovima korena, gde se umnožavanju bakterije, formiraju vidljive tvorevine nazvane nodule ili kvržice. U vakuolama biljnih ćelija bakterije se umnožavaju i menjaju oblik iz štapićastog u nepravilan (bakteroidi) i u tom obliku najaktivnije vezuje azot.

Opširnije

УЛОГА БАКРА У БИЉКАМА

20. 01. 2023. | zanimljivosti

Бакар се убраја у елементе чија је основна улога у промету материја биљака претжено каталитичка. Биљке захтевају бакар као есенцијални микроелемент за нормалан раст и развој јер када овај јон није доступан, биљке развијају специфичне симптоме недостатка, од којих већина утиче на младе листове и репродуктивне органе.

Opširnije

PSS Sombor održala predavanja za predstavnike mesnih zajednica i udruženja

20. 01. 2023. | novosti

Dana 19.01.2023. PSS Sombor je održala predavanja za predstavnike mesnih zajednica i udruženja sa svog terena delovanja.Uvodno predavanje održao je direktor Vladimir Sabadoš, upoznao je prisutne sa radom PSS Sombor u prethodnoj godini i pozvao je na jos bolju i čvršću saradnju u budućnosti.Mirjana Zorić održala je predavanje o sakupljanju ambalažnog otpada na našem terenu kod individualnih poljoprivrednih proizvođača u periodu od 2013. do 2022.godine.Smiljka Mojsović govorila je o radu PSS Sombor i projektima u prethodnoj godini.Zoran Boca upoznao je prisutne sa E AGRAR platformom.

Opširnije

Pripremanje silaže

19. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Siliranje je način konzervisanja biljaka i njihovih sporednih proizvoda vlažnim putem. Postiže se vrenjem silirane mase u odsustvu vazduha. Vrenje počinje od stavljanja u silos i nabijanja mase, a ispoljava se u burnim procesima previranja.

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt