savetodavstvo i prilozi

GRINJE U SOJI 

08. 07. 2024. | savetodavstvo i prilozi

U usevima soje u uslovima visokih temperatura i suše javljaju se grinje. Kako prepoznati da su grinje prisutne i kako ih suzbijati? Grinje kao štetočine soje obično se javljaju u letnjem periodu kada su vrlo visoke temperature  i suvo vreme koje je idealno za razvoj ove štetočine.

Opširnije

Dan polja strnih žita i ogleda iz zaštite bilja  

10. 06. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Pozivamo Vas na Dan polja strnih žita I ogleda iz zaštite bilja  koji će se održati u u sredu 12.06.2024. na oglednom polju PSS Sombor prema programu koji dostavljamo u prilogu.

Opširnije

Nedostatak gvožđa u poljoprivrednom zemljištu

07. 05. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Gvožđe spada u neophodne mikroelemente za funkcionisanje živih organizama. U biljkama, učestvije u najvažnijim fiziološkim i biohemijskim procesima kao što su: fotosinteza,sinteza hlorofila, disanje, redukcija nitrata itd. U zemljištima ga ima u dovoljnim količinama, ali povremeno se javlja njegov nedostatak kod osetljivih vrsta. Nedostatak gvožđa, najčešće se javlja na alkalnim zemljištima i zemljištima bogata krečom i glinom. Takođe se nedostatak može javiti i na kiselim zemljištima ( pH ispod 3,5) kao i kod primene visokih doza fosfornih đubriva. Preterana vlažnost zemljišta, zabarivanje, sabijanje zemljišta upotrebom...

Opširnije

Važni hranljivi elementi u proizvodnji paradajza

02. 04. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Paradajz je jedna od najvažnijih vrsta povrća i  zahvaljujući različitim tehnologijama proizvodnje, može uspevati na različitim zemljištima, od ekstremno lakih peskovitih, do težih zemljišta.  U našim područjima, u proizvodnji na otvorenom, u povoljnim klimatskim uslovima, prinos zavisi od količine hraniva, koju biljka usvoji do kraja jula meseca. Paradajz jako dobro reaguje na đubrenje organskim đubrivima pa se preporučuje njegova kombinacija sa nekim od mineralnih đubriva. Osnovno đubrenje obuhvata rasturanje stajnjaka i mineralnih đubriva i njihovo zaoravanje pri osnovnoj obradi zemljišta.  Prihranjivanje...

Opširnije

REPINA PIPA

01. 04. 2024. | savetodavstvo i prilozi

 Setva šećerne repe toku,a pojedini usevi su u nicanju. U feromonskim klopkama za običnu repinu pipu (Bothynoderes punctiventris) na prošlogodišnjem repištu  su registrovani ulovi. Obična repina pipa je izuzetno opasna u početnom periodu razvoja useva šećerne repe, naročito u fazi klijanja i nicanja, dok je usev još slab i sa oskudnom lisnom masom, pa sve do pojave dva do četiri prava lista.

Opširnije

ZAŠTITA ŠLJIVE U NAREDNOM PERIODU

01. 04. 2024. | savetodavstvo i prilozi

U šljivicima postoji rizik od napada šljivinih osa i prouzrokovača bolesti. Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju. 

Opširnije

U regionu Sombora otpočelo je rasađivanje kupusnjača za ranu proizvodnju. Preporučuju se mere zaštite od kupusne muve!

29. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja PIS regionalnog centra Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama postavljene u useve kupusa registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum).  Kupusna muva je štetočina koja napada sve kupusnjače ali je najštetnija za rani kupus, karfiol i kelj. Ova muva ima 2-3 generacije od kojih je najštetnija prva. Ženke polažu jaja u grupicama od 2-10 na korenov vrat ili ispod grudvica i manjih pukotina, u neposrednoj blizini biljaka.

Opširnije

Vreme je za primenu preparata na bazi bakra u zasadima leske.

25. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području Zapadnobačkog okruga zasadi leske se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 10-11). Za naše područje se padavine najavljuju od kraja vikenda što će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača bakterioznih oboljenja.

Opširnije

Šljive ulaze u fazu cvetanja-pre kiše treba sprovesti tretman u cilju zaštite od monilioza. 

19. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja regionalnog centra Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fazi od cvetni pupoljci zatvoreni svetlozelenim ljuspicama, ali su ljuspice formirane do većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 54-59).  U narednih nekoliko dana šljive će ući u fazu cvetanja. U ovoj fazi i u uslovima povećane vlažnosti, šljiva je veoma osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača monilioze ili sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa). 

Opširnije

Vreme je za prvi fungicidni tretman u usevima ozimih ječmova

19. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi rasta stabljike (od početka rasta stabla do faze prvog kolenca - BBCH 30-31). Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres) na 50-75 % biljaka dok su simptomi pepelnice strnih žita (prouz Erysiphe graminis) uočeni na 10-15 % biljaka, rđe ječma (prouz Puccinia hordei) na do 10% biljaka kao i sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na 10% biljaka.

Opširnije
  123 » >>