savetodavstvo i prilozi

Uticaj navodnjavanja na prinos semenskog kukuruza

29. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

U agroklimatskim uslovima Vojvodine, navodnjavanje semenskog kukuruza doprinosi postizanju visokih i stabilnih prinosa semena, bez obzira na količinu i raspored padavina u periodu vegetacije. Prinos semenskog kukuruza bez navodnjavanja varira po godinama, slično variranju padavina. Prinos može biti izuzetno nizak. Zbog toga, semenski kukuruz treba da se gaji u navodnjavanju, naročito u severoistočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, koji imaju manju sumu padavina i nepovoljniji raspored u odnosu na centralne i zapadne krajeve.

Opširnije

Značaj povrtarske proizvodnje u zaštićenom prostoru

26. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Da bi se odvijala proizvodnja povrća tokom cele godine neophodni su zaštićeni prostori. Pod zaštićenim prostorima podrazumevaju se razni tipovi objekata gde je moguće vršiti povrtarsku proizvodnju, a pre svega se misli na staklenike, plastenike, tunele, pa i upotrebu agrotkestila tokom procesa proizvodnje. Povrtarska proizvodnja koja se odvija u zaštićenom prostoru je zapravo proizvodnja u kontrolisanim uslovima u pogledu abiotičkih i biotičkih faktora koji na nju utiču.

Opširnije

Đubrenje šljiva

14. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Đubrenje predstavlja jednu od osnovnih agrotehničkih mera u savremenoj proizvodnji  s ciljem povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta plodova šljiva, kao i popravku hemijskih, fizičkih i bioloških osobina zemljišta. Za svoju ishranu, šljive najviše koriste N, P, K, Ca i Mg, a u malim količinama i ostale biogene elemente. U zemljištu se često javlja nedostatak makroelemenata azota i kalijuma, ređe fosfora . Nedostatak azota u zemljištu prouzrokuje slabiju vegetaciju, bledo i sitno lišće kao i slabo zametanje plodova. Nedostatak kalijuma se ispoljava u vidu pojave sitnog i uzanog lišća žućkasto-zelene boje. Nedostatak...

Opširnije

SUZBIJANJE SKLADIŠNIH INSEKATA

10. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

U godinama kada se očekuje da će jesen biti s dosta toplih dana ili zima blaga, poželjno je, posebno pri skladištenju većih količina kukuruza, uraditi jedan tretman insekticidima. U zavisnosti od organizacionih i tehničkih mogućnosti, tretman treba uraditi tokom unošenja ili ubrzo posle smeštanja robe.

Opširnije

Đubrenje vinove loze

10. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Đubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku meru, koja ima za cilj povećanje prinosa  i poboljšanje kvaliteta grožđa. Da bi smo postigli visoke prinose, potrebno je redovno unositi mineralna i organska đubriva. Potrebe za određenih hranljivim elementima u mnogome zavisi od tipa zemljišta, vremenskih uslova, starosti vinograda, planirane godišnje proizvodnje ali i analize zemljišta koja ujedno i  predstavlja pokazatelj o količini hranljivih elemenata koje je potrebno uneti u određenim vremenskim periodima.                             ...

Opširnije

CRNA TRULEŽ KUPUSNJAČA (Xanthomonas campestris pv.campestris)

08. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

CRNA TRULEŽ KUPUSNJAČA prisutna je u svim rejonima gajenja ovih biljaka kod nas i u svetu. Sve intenzivnija proizvodnja kupusnjača u našoj zemlji, a naročito u pojedinim rejonima gde se usevi često zasnivaju bez poštovanja plodoreda, doprinela je i jačem intenzitetu pojave ove bakterioze naročito na kupusu, ali i na karfiolu i kelju.

Opširnije

ZAŠTITA SALATE U PLASTENICIMA

08. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Proizvodnji salate u plasteniku potrebno je posvetiti posebnu pažnju primenom preventivnih hemijskih mera iz razloga što velike štete mogu prouzrokovati mnoge bolesti i štetočine.

Opširnije

ZAŠTITA VOĆAKA U JESEN

08. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

U jesen, po završetku berbe, u voćnjaku je potrebno uraditi neke mere koje  pripremaju voćke za narednu sezonu:

Opširnije

Saveti za uspešnu proizvodnju heljde

01. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Heljda je vrlo stara i medonosna biljka koja potiče iz Azije i gaji se zbog zrna koje je dobro svarljivo a služi i kao dijetalna hrana. Oljuštene plodove koristimo u ishrani na više načina. Nesamlevena zrna služe za spremanje različitih kašastih jela, dok brašno mešamo sa pšeničnim i raženim i od te smeše pravimo hleb velike svarljive vrednosti. Heljda je biljka veoma skromnih zahteva. Smatra se da spada među gajene biljke sa najskromnijim zahtevima u odnosu na uslove spoljne sredine. Dosta je osetljiva na mrazeve, ali zbog kratke vegetacije, uspeva i u severnijim, hladnijim brdsko-planinskim uslovima. U koliko je prerano posejemo...

Opširnije

SUZBIJANJE SKLADIŠNIH INSEKATA

29. 10. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Prilikom prijema kukuruza u zrnu u skladišne objekte potrebno je uraditi detaljan pregled zrnene mase pomoću sondi i sita (prečnik otvora 2 mm ili manji) na prisustvo insekata, jer skladišni insekti kao što su kukuruzni žižak i žitni moljac mogu infestirati zrna kukuruza još u polju.

Opširnije
  123 » >>