savetodavstvo i prilozi

Organska materija zemljišta i njen značaj u ishrani biljaka

13. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Zemljište predstavlja složenu prirodnu tvorevinu sastavljenu od čvreste, tečne i gasovite faze. Čvrstu fazu zemljišta čine mineralni i organski deo. Dok je mineralni deo u zemljištu uglavnom konstantan, dotle organski deo zemljišta je promenljiv. Pod izrazom organska materija u zemljištu najčešće se podrazumeva količina organskih jedinjenja nastalih od izumrlih delova biljaka, zemljišne faune i plazme mikroorganizama. Produkti raspadanja svih sveže izumrlih organskih ostataka u zemljištu u osnovi se dele na dve grupe:                               ...

Opširnije

Preporuke za setvu uljane repice

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Pored žetvenih radova poljoprivrednici se užurbano pripremaju i za setvu uljane repice. Ona je prva po redosledu setvi od ozimih useva, a slede je setva ječma i pšenice.

Opširnije

Nepatogene promene na biljakam

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Promene na gajenim biljkama pored patogenih mikroorganizama (gljive, bakterije, fitoplazme i virusi) i insekata, izazivaju i različiti faktori spoljašne sredine. U faktore spoljašne sredine spadaju:

Opširnije

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Sugestije Uprave za zaštitu bilja na temu „Preporuke za proizvođače o načinu pregleda u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu“.

17. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

PREPORUKE ZA PROIZVOĐAČE O NAČINU PREGLEDA U POLJU, PREVENTIVNIM MERAMA I ČUVANJU KUKURUZA U KLIPU ILI ZRNU

Opširnije

Ljulj francuski ( Arrhenatherum elatius L.)

05. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Francuski ljulj često nalazimo u prirodi i u travnjacima.

Opširnije

Uslovi gajenja i đubrenje uljane repice

02. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Uljana repica spada u tri najznačajnije uljane kulture u svetu. Osnovni cilj proizvodnje uljane repice je proizvesti jeftinu i kvalitetnu sirovinu za prehrambenu industriju ili proizvodnju biodizel goriva, a pri tome sačuvati prirodu i održati visoku plodnost tla.                         

Opširnije

Stanje ozimih useva i prolecna setva na području PSS Sombor

17. 05. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Na području opština Sombor, Apatin i Odžaci za 2021 godinu aktuelna je sledeća setvena struktura. Ozima pšenica je posejana na 26300 ha , ozimi ječam na 4510 ha, a uljana repica na oko 1850 ha. Što se tiče glavnih jarih ratarskih useva – kukuruz je posejan na 58900 ha, šećerna repa na 8500 ha, suncokret na 10230 ha, soja na 23000 ha i razno krmno bilje a najviše lucerka je na 4800 ha. Procena je da je pod povrćem oko 3800 ha.

Opširnije

Folijarna prihrana

04. 05. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Ishrana biljaka preko korena, naročito kod većine poljoprivrednih kultura, od prevashodnog je značaja za porast i razvoj biljaka, odnosno njihovu proizvodnost, koju izražavamo veličinom prinosa. Hraniva koja se unose u zemljište mogu se dodavati kao organska i mineralna đubriva, preko zemljišta, folijarno i fertirigacijom.Smatra se da unošenje hranljivih elemenata preko zemljišta tokom vegetacije ne daje očekivane rezultate, naročito u periodu suše kada zbog nedovoljne količine padavina hranljivi elementi postaju  neaktivni i na taj način nedostupni biljkama, pa se u takvim slučajevima primenjuje folijarna prihrana...

Opširnije

  123 » >>