PIS

PIS

PORTAL Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PDF)

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS) je sistem koji pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom donošenja odluka o primeni pesticida u suzbijanju bolesti i štetočina u najznačajnijim poljoprivrednim usevima i zasadima na području zemlje.

Na dnevnom nivou, Sistem vrši obiman monitoring biljaka domaćina i štetnih organizama na njima. Monitoring je pravovremen, kontinuiran i sveobuhvatan. Pravovremen monitoring omogućava vremenski dovoljno efikasnu detekciju štetnih organizama u polju, na osnovu koje proizvođači preduzimaju meru koja ekonomski ne ugrožava njihovu proizvodnju. Kontinuiran monitoring pruža informacije o štetnim organizmima od početka do kraja vegetacije, kao i u periodu mirovanja pojedinih višegodišnjih biljaka domaćina. Sveobuhvatan monitoring podrazumeva praćenje svih štetnih organizama koji se javljaju na biljci domaćinu kao i utvrđivanje intenziteta njihovog prisustva. Na osnovu informacija iz ovakvog monitoringa i uz uvažavanje mera iz modela zaštite, Sistem saopštava preporuke o merama zaštite za ekonomski najznačajnije bolesti i štetočine.

Korisnici Sistema su poljoprivredni proizvođači, savetodavci u poljoprivredi, agronomi i svi zainteresovani učesnici u poljoprivrednoj proizvodnji.

Diseminacija podataka o tome šta je neophodno i opravdano preduzeti u zaštiti bilja vrši se preko portala PIS-a (www.pisvojvodina.com ili www.pissrbija.com), SMS poruka, televizijske emisije “Zelena prognoza”, edukacija proizvođača i različitih publikacija za razne pisane i elektronske medije.

 

Dosadašnji rezultati

Dosadašnjim radom, Sistem je postigao sledeće rezultate:

  • Uspostavljen je stalan monitoring nad štetnim organizmima na području Srbije i utvrđena je njihova precizna prostorna i vremenska distribucija.
  • Uspostavljen je monitoring nad uslovima u kojima se proizvodnja odvija.
  • Definisani su fenološki modeli za najznačajnje štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji za koje su poznati temperaturski pragovi razvića.
  • Definisani su pragovi štetnosti odnosno pragovi za preduzimanje hemijskih mera zaštite za određeni broj štetnih organizama.
  • U nekim proizvodnjama utvrđene su biološke mere kontrole pomoću korisnih organizama ili korišćenjem specifičnih klopki koje ometaju parenje insekata.
  • Definisani su modeli zaštite za najznačajnije poljoprivredne kulture.

Ovakvim radom Sistema PIS-a ispunjeni su osnovni kriterijumi integralne zaštite bilja. Formirani su čvrsti temelji za uvođenje integralnih mera kontrole štetnih organizama u našu poljoprivredu.

PIS osnovni podaci

·         Regionalni centri

o   12 regionalnih centara u APV

o   22 regionalna centra u centralnoj i južnoj Srbiji

·         Biljne proizvodnje

o   41 ekonomski najznačajnijа biljnа proizvodnjа

·         Štetni organizmi

o   150 vrsta štetnih organizama na najznačajnijim biljnim proizvodnjama

·         Informisanje

o   preko 2 000 preporuka na portalu PIS-a

o   preko 60 SMS preporuka

o   scenarija za TV emisiju "Zelena prognoza" svakog radnog dana od 1. marta do 1. septembra

 

Organizaciona šema rada

U teritorijalno nadležnim poljoprivrednim stručnim službama smešteni su regionalni centri PIS-a. U svakom regionalnom centru rade stručnjaci za zaštitu bilja koji neposredno vrše monitoring. Na području zemlje funkcioniše 28 regionalnih centara, 12 na području Autonomne pokrajine Vojvodine i 16 na području centralne Srbije. Radom regionalnih centara rukovodi Pokrajinski odnosno Republički centar koji je smešten u Poljoprivrednoj stručnoj službi “Poljoprivredna stanica” u Novom Sadu. U svakom regionalnom centru na području APV je zaposleno 2 do 3 stručnjaka za zaštitu bilja u zavisnosti od teritorije rada koji pokriva. Službe koje pokrivaju preko 100.000 ha obradivog zemljišta imaju angažovana 3 stručnjaka.