savetodavstvo i prilozi

Ishrana biljaka fosforom

04. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Biljke tokom svog rasta i razviće treba da usvoje određenu količinu hranljivih elemenata. U koliko ih ne mogu usvojiti iz zemljišta oni „boluju“ a u koliko ih ima u suvišku mogu biti otrovni za nju. Fosfor kao jedan od tri najzančajnija elemenata koje biljke usvajaju i u zemljištu je prisutan oko 0,15%.  Najveće potrebe biljaka za fosforom javljaju se u najranijim fazama njihovog razvoja, tokom formiranja korenovog sistema kao i u fazama cvetanja i formiranja ploda. Unošenjem fosfora u zemljište pre setve ozimih kultura povoljno utiče na otpornost biljaka na niske temperature a samim tim ublažuje  i nepovoljno...

Opširnije

Upravljanje sistemom “kap po kap” pomoću tenziometra

25. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

U našim krajevima najzastupljeniji su plastenici tunelskog tipa sa ili bez grejanja u kojima se proizvodnja povrća odvija tokom cele godine. Nakon završetka vegetacije toploljubivih kultura paradajza, paprike, krastavaca sledi priprema plastenika za proizvodnju kultura sa manjim zahtevima za toplotom kao što su spanać, salata, blitva, crni luk, mrkva.

Opširnije

Izbor podloge za gajenje biljaka u zaštićenom prostoru -zemljište ili supstrat-

25. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Kao podloga za gajenje biljaka u zaštićenom prostoru koristi se zemljište ili supstrati. Supstrati mogu biti organskog ili neorganskog sastava a najčešće su to mineralno-organske mešavine posebno pripremljene da posluže kao stanište biljaka

Opširnije

Setva kukuruza

24. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Setva kukuruza je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza.Kako bi se setva izvela kvalitetno potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljišta. Zemljište treba da je dobro usitnjeno, ravno i rastresito. Setva je kompleksna agrotehnička mera, sastoji se od više elemenata, vremena setve, dubine i gustine setv.Greške koje se učine u setvi samo delimično mogu da se poprave, ova agrotehnička mera ubraja se u najznačajnije u proizvodnji kukuruza.

Opširnije

Izbor parcele, plodored i osnovna obrada zemljišta za šećernu repu

24. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Šećerna repa se sa manje ili više uspeha gaji na različitim tipovima zemljišta, ali evidentne su velike razlike u pogledu prinosa korena i sadržaja šećera na različitim parcelama pod šećernom repom.

Opširnije

Gajenje selena

24. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Selen je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice štitonoša. Odlikuje se veoma jakim i razvijenim vretenastim korenom koji dostiže dužinu i preko 50 cm. U narodnoj medicini koren selena se koristi za lečenje probavnih smetnji. Listovi selena se koriste u domaćinstvu kao začin. Etarsko ulje ove biljke ima široku primenu u prehrambenoj industriji.

Opširnije

Đubrenje okopavina mineralnim đubrivima

24. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

          Đubrenje soje

Opširnije

Gajenje cikorije

24. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Cikorija je vrlo stara gajena biljka .Ova biljna vrsta spominje se jos u grckoj i rimskoj literaturi. U ovim pisanim izvorima govori se o lekovitim svojstvima cikorije, kao i o njenoj upotrebi u obliku salate.U kasnijim izvorima iz sedamnaestog veka navodi se upotreba cikorije kao zamene za kafu. Značajnije korišćenje korena cikorije kao zamene za kafu počinje u devetnaestom veku.

Opširnije

Setva kamilice

23. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Kamilica je jedna od najznačajnijih lekovitih biljaka u našoj zemlji. Ova biljna vrsta ima veoma veliki areal rasprostranjenosti, dobro uspeva u ravničarskim ali i u brdsko planinskim područjima.Za toplotom nema velike zahteve i dobro podnosi mrazeve. Zahtevi za vlagom su veći narocito kad klija i razvija cvetonosne stabljike. U pogledu zemljišta kamilica je veoma skromna. Uspeva na plodnim ali i na siromašnim zemljištima. Najviše joj odgovaraju zemljišta neutralne do slabo alkalne reakcije. Na zaslanjenim terenima Vojvodine kamilica je samonikla biljka. Kamilica je jedna od najznačajnijih lekovitih biljaka u našoj zemlji. Ova biljna vrsta ima veoma veliki areal rasprostranjenosti, dobro uspeva u ravničarskim ali i u brdsko planinskim područjima.Za toplotom nema velike zahteve i dobro podnosi mrazeve. Zahtevi za vlagom su veći narocito kad klija i razvija cvetonosne stabljike. U pogledu zemljišta kamilica je veoma skromna. Uspeva na plodnim ali i na siromašnim zemljištima.

Opširnije

Krizne situacije u proizvodnji soje

23. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Tokom perioda vegetacije usev soje može biti oštećen iz više razloga.Tek ponikla soja može da podnese kratkotrajne slabije mrazeve, dok jači I dugotrajniji mrazevi mogu značajnije oštetiti useve soje.Divljač, grad kao I herbicidi najčešći su uzroci oštećenja soje tokom vegetacije.Divljač I grad izazivaju slična oštećenja, odstranjujuci jedan deo već formirane biljke.Divljačuglavnom ostećuje biljku iznad kotiledona, kao posledica dolazi do regeneracije I grananja useva, u pojedinim slučajevima I produžavanja vegetacije.Ako divljač opase usev ispod kotiledona regeneracija nije moguća.

Opširnije
  123 » >>