savetodavstvo i prilozi

Trovanje pesticidima i prva pomoć

02. 03. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Pesticidi-sredstva za zaštititu bilja spadaju u otrovne materije. Do trovanja dolazi najčešće usled nepravilnog rukovanja pesticidima, usled greške ili nesrećnim slučajem. Znatan broj pesticida, a posebno insekticida koji se danas koriste u zaštiti bilja predstavljaju jake otrove za čoveka, domaće životinje, pčele, ribe, ptice.

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

27. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor , trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od mirovanja ( sorte Ferrovia, Kordia, Regina) do početka bubrenja pupoljaka ( sorta Carmen). I u ostalim zasadima koštičavog voća (šljiva i višnja) pupoljci su u zavisnosti od sortimenta u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Opširnije

ZDRAVSTVENO STANJE  USEVA ULJANE REPICE

24. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području opština Sombor,Apatin i Odžaci  usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

Opširnije

PREPORUKA ZA PREGLED OZIMIH USEVA NA PRISUSTVO GLODARA

24. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja PSS Sombor , u usevima strnih žita i uljane repice i u zasadima voća je uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara. Kod nas su dominantne i štetne vrste kao što su poljska voluharica, poljski miš, hrčak i slepo kuče.

Opširnije

Zaštita uljane repice 

20. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fenofazi od 9 i više listova do početk rasta stabla ( BBCH 19-30). Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta registrovano je prisustvo imaga repičinih pipa -male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi) na nivou praga štetnosti (1 pipa /5 biljaka).

Opširnije

Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice 

17. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fenofazi razvoja lista –devet i više listova razvijeno ( BBCH 18).

Opširnije

 Zdravstveno stanje ozimih pšenica i ječmova 

17. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Vizuelnim pregledom useva pšenica registrovano je prisustvo simptoma -pepelnice (prouz Erysiphe graminis) –na 15% biljaka -lisne rđe (prouz Puccinia recondita) –na  5 % biljaka

Opširnije

Privredni značaj pšenice

03. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Pšenica predstavlja najvažnije hlebno žito i prema statističkim podacim, preko 70 % stanovništva  hrani se pšeničnim brašnom. Ljudi u ishrani, pored brašna koriste i veliki broj prerađevina od brašna kao što su razne testenine, keksi, poslastičarski proizvodi, griz i sl. Posmatrajući hranljivu, vitaminsku i energetsku vrednost pšenični hleb je mnogo hranljiviji od hleba spravljenog od brašna drugih žita. S obzirom, da pšenični hleb sadrži veliki procenat ugljenih hidrata ( 77-78% ), belančevina ( 16-17% ), masti ( 1,2-1,5% ) i mineralnih soli ( 0,5-0,8% ) zaključujemo da je najvažniji pokazatelj kvaliteta pšenice...

Opširnije

  NAJZNAČAJNIJE BOLESTI U JEČMU

30. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Obilaskom terena na nekim ječmovima osim žućenja koje je najčešće posledica abiotskih faktora (temperaturna kolebanja, manjak hranjiva, neadekvatan pH, ostaci herbicida, izmrzavanja), uočeni su i simptomi sočivaste pegavosti ( Rhynchosporium secalis) mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres),rđa ječma ( Puccinia hordei ) i pepelnica žita ( Erysiphae graminis ).

Opširnije

Pripremanje silaže

19. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Siliranje je način konzervisanja biljaka i njihovih sporednih proizvoda vlažnim putem. Postiže se vrenjem silirane mase u odsustvu vazduha. Vrenje počinje od stavljanja u silos i nabijanja mase, a ispoljava se u burnim procesima previranja.

Opširnije
  123 » >>