Poslednje objave

Uticaj navodnjavanja na prinos semenskog kukuruza

29. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

U agroklimatskim uslovima Vojvodine, navodnjavanje semenskog kukuruza doprinosi postizanju visokih i stabilnih prinosa semena, bez obzira na količinu i raspored padavina u periodu vegetacije. Prinos semenskog kukuruza bez navodnjavanja varira po godinama, slično variranju padavina. Prinos može biti izuzetno nizak. Zbog toga, semenski kukuruz treba da se gaji u navodnjavanju, naročito u severoistočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, koji imaju manju sumu padavina i nepovoljniji raspored u odnosu na centralne i zapadne krajeve.

Opširnije

Značaj kalijuma u tolerantnosti biljaka prema suši

29. 11. 2021. | zanimljivosti

           Razlog ograničenog usvajanja vode može da bude nedovoljna količina za biljke pristupačne vode u zemljištu, mraz, visoka koncentracija soli u zemljištu, nedovoljno razvijen korenov sistem i dr. Za stresno stanje izazvano nedostatkom vode je svojstveno da nastaje postepeno, i da se simptomi, zavisno od dužine trajanja, postepeno pojačavaju.

Opširnije

Značaj povrtarske proizvodnje u zaštićenom prostoru

26. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Da bi se odvijala proizvodnja povrća tokom cele godine neophodni su zaštićeni prostori. Pod zaštićenim prostorima podrazumevaju se razni tipovi objekata gde je moguće vršiti povrtarsku proizvodnju, a pre svega se misli na staklenike, plastenike, tunele, pa i upotrebu agrotkestila tokom procesa proizvodnje. Povrtarska proizvodnja koja se odvija u zaštićenom prostoru je zapravo proizvodnja u kontrolisanim uslovima u pogledu abiotičkih i biotičkih faktora koji na nju utiču.

Opširnije

Zaštita leske

16. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi od obezbojavanja i opadanja lišća do početka diferencijacije pupoljaka.

Opširnije

Zaštita koštičavog voća

15. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, koštićave voćne vrste (šljiva, trešnja, višnja, kajsija, breskva) u zavisnosti od voćne vrste i lokaliteta kao i same kondicije , nalaze se u fenofazi od lišće počinje opadati  do 50 % lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Opširnije

Zimsko tretiranje u zasadima jabučastog voća 

15. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi do 50 % listova opalo ( BBCH 95). U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih oblika bakterioznih i gljivičnih oboljenja, po opadanju 70 % lisne mase,  poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da urade tretman nekim od navedenih fungicida:  

Opširnije

Stanje u usevu uljane repice 

15. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16). 

Opširnije

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita 

15. 11. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). Setva pšenice na pojedinim parcelama je još uvek u toku , dok se pšenica posejana u ranijim rokovima nalazi u fenofazi 2 lista razvijena ( BBCH 12).

Opširnije

Đubrenje šljiva

14. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Đubrenje predstavlja jednu od osnovnih agrotehničkih mera u savremenoj proizvodnji  s ciljem povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta plodova šljiva, kao i popravku hemijskih, fizičkih i bioloških osobina zemljišta. Za svoju ishranu, šljive najviše koriste N, P, K, Ca i Mg, a u malim količinama i ostale biogene elemente. U zemljištu se često javlja nedostatak makroelemenata azota i kalijuma, ređe fosfora . Nedostatak azota u zemljištu prouzrokuje slabiju vegetaciju, bledo i sitno lišće kao i slabo zametanje plodova. Nedostatak kalijuma se ispoljava u vidu pojave sitnog i uzanog lišća žućkasto-zelene boje. Nedostatak...

Opširnije

SUZBIJANJE SKLADIŠNIH INSEKATA

10. 11. 2021. | savetodavstvo i prilozi

U godinama kada se očekuje da će jesen biti s dosta toplih dana ili zima blaga, poželjno je, posebno pri skladištenju većih količina kukuruza, uraditi jedan tretman insekticidima. U zavisnosti od organizacionih i tehničkih mogućnosti, tretman treba uraditi tokom unošenja ili ubrzo posle smeštanja robe.

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt