Jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka  (BBCH 01-03).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) od 5.76 % .Od  pregledanih 52 pseudotecija, u 10 pseudotecija registrovali smo prisustvo do 25 % askospora, u 1 je formirano 26-50 % askospora dok je u preostalih 41  utvrđeno prisustvo askusa, ali bez zrelih askospora.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

sl.1 - pupoljci sorte Ajdared, sl.2 - peritecije V.inaequalis

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 02. 2021. u kategoriji pis