Pojava tripsa u usevima ozimih lukova

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih lukova su u fazi 3-5 listova razvijeno ( BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom useva, na punktu Kupusina, registrovano je prisustvo tripsa Thrips spp –imaga u indexu napada 4 i larvi u indexu napada  1.

S obzirom da je brojnost prisustnih larvi ispod praga štetnosti ( 1-2 larve/listu), hemijski tretman se ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima luka i signaliziraće pravi momenat za tretman. 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 04. 03. 2021. u kategoriji pis