Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka  ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) od 15,51 %. Od  pregledanih 58 pseudotecija, u 14 pseudotecija registrovali smo prisustvo do 25 % askospora, u 8 je formirano 26-50 % askospora, u 2 pseudotecije formirano je 51-75 % askospora dok je u preostalih 34  utvrđeno prisustvo askusa, ali bez zrelih askospora.

Sa narednom kišom, koja je u najavi za dane vikenda, doći će do oslobađanja askospora u prirodnim uslovima.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 04. 03. 2021. u kategoriji pis