Zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Vizuelnim pregledom zasada leske , registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom  grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske Phytoptus avellanae a mikroskopiranjem zaraženih  pupoljaka registrovano je  prisustvo larvi ove grinje.

Ova grinja spada u grupu najopasnijih štetočina leske. Postoje dve forme ove grinje:

-galiformna-hrani se isključivo generativnim pupoljcima a zaraženi pupoljci su veliki i deformisani

-slobodnoživuća-hrani se i generativnim i vegetativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova ali kod zahvaćenih pupoljaka ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka

Galiformna forma se hrani tako što stilet uvlači u tkivo ćelija i isisava sadržaj. Usled takve ishrane dolazi do uvećanja i deformacije tkiva. Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenu boju. U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ni ne razvijaju. U slučaju njihovog razvoja, takvi pupoljci su slabi, muške rese su oštećene, krute i sa malo polena a ženski pupoljci ne razvijaju plodove. 

Intenzitet napada zavisi i od sortimenta. U oglednom voćnjaku PSS Sombor, u kojem se prati ova štetočina, zastupljeno je 4 sorte (Istarski dugi, Cosford, Tonda Gentile Romana i Rimski). Vizuelnim pregledima registrovano je da je intenzitet napada jači  kod sorte Cosford.

Leskina  grinja ili grinja velikih pupoljaka tokom godine razvija veći br generacija a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

U narednom periodu očekuje se i njihovo polaganje jaja a kasnije i migracija iz zaraženih u zdrave pupoljke.

Za sada se ne preporučuje primena insekticida u zasadima.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati štetočine leske i pravovremeno će dati signal za tretman u cilju zaštite leske. 

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 02. 2021. u kategoriji pis