Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, koštičavo voće ( šljiva, višnja, trešnja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,nalaze u fenofazi  razvoja pupoljaka, tj. od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

U pojedinim zasadima, još uvek traje rezidba. Po završetku rezidbe, a pre pucanja pupoljaka, proizvođačima se preporučuje da obave tretman preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman, koji pored toga što je veoma važan za dezinfekciju rana nastalih tokom rezidbe, veoma je važan i u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao i bakterioznih oboljenja.

Za tretman se preporučuje primena sledećih preparata na bazi bakra: Cuproxat (a.m.bakar-sulfat)  0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (a.m.bakar-hidroksid)  0,6%.  

Navedenim fungicidima, u cilju smanjenja bronosti prezimljujućih formi štetnih insekata, preporučuje se dodavanje nekog od preparata na bazi meneralnog ulja Galmin ili Galmin 800 3-4%.

Tretman uraditi po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 03. 03. 2021. u kategoriji pis