Zaštita paprike

Na području delovanja RC Sombor usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 71-79).

 Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) na do 25% biljaka. 

Inline image    Inline image


Poslednjih dana registruju se povećani ulovi imaga  na svetlosnim lovnim lampama. Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju štetočine, a kako su uočena jaja u svim fazama razvoja, u naredna dva dana se  preporučuje primena nekog od insekticida:

Exalt  (a.m.spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha ( 7 dana karenca)

Affirm 095 SG, Triton, Porselen extra (a.m.emamektin benzoat) u količini 1,5-2 kg ili l/ha ( 3 dana karenca)

Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (3 dana karenca).

 
 

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 16. 08. 2023. u kategoriji pis