Zaštita rasada paradajza i paprike

Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije.

Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajućeg hibrida povrća, pripremom supstrata za setvu, i setvom. U prostoriji za proizvodnju rasada potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove za nicanje biljaka, kao što su optimalna temperatura i vlažnost. Broj izniklih biljaka zavisiće od navedenih uslova i od klijavosti samog semena. Nakon nicanja, mlade biljčice su često izložene napadu velikog broja štetnih insekata i prouzrokovača bolesti, i neophodno ih je na pravi način zaštititi.

Preterano zaliven rasad jedna je od čestih grešaka u proizvodnji rasada. Osim što forsira razvoj plitkog  korenovog sistema zbog kojeg će biljka stalno patiti i loše eksploatisati vodu, često i prekomerno zalivanje dovodi do pojave poleganja rasada. Prouzrokuju ga patogene gljivice iz rodova  Rhizoctonia spp., Pythium spp., Phytophthora spp., koje se nalaze u površinskom sloju zemljišta i intenzivno se razvijaju baš u ovakvim vlažnim uslovima.

Prvi simptomi su omekšavanje i nekroza prizemnog dela stabla koja se brzo širi prema vrhu i korenu biljči ce, obuhvatiti i nežno stablo. Zbog onemogućenog protoka vode i hranljivih materija dolazi do poleganja, tzv. „topljenja rasada. Parazit se velikom brzinom širi i na susedne zdrave biljke i u povoljnim uslovima zahvata veći deo rasada, prouzrokujući njegovo propadanje i stvaranje golih mesta u leji.

Da bi se sprečila ova pojava, u proizvodnji rasada treba koristiti samo dezinfikovano seme i dezinfikovan supstrat, a biljkama obezbediti umereno zalivanje, dovoljno svetlosti, kao i redovno provetravanje leja. Ukoliko se bolest ipak pojavi obolele biljke treba počupati i ukloniti, a gola mesta i sve okolne biljke temeljno oprskati fungicidom.

Prvo zalivanje fungicidima

Prvo zalivanje treba obaviti odmah posle setve. U tu svrhu mogu se koristiti preparati Previcur 607 SL (u koncentraciji 0,25%) i Previcur Energy (0,15%). Rastvorom ovih sredstava zalivaju se biljke i samo zemljište oko biljaka. Na taj način uništavamo gljivice koje mogu izazvati poleganje i propadanje biljaka.

Drugo zalivanje treba obaviti kada biljke imaju 10-ak cm visine, ili posle pikiranja, sa istim sredstvima. Pri ovom tretmanu može se dodati Confidor 200-SL ili Actara 25 WG, za zaštitu od insekata.

Treće zalivanje kombinacijom istih sredstava obavlja se prilikom rasađivanja kako bi se koren dobro natopio i zaštitio. Ovako pripremljen rasad lakše će se ukoreniti i bolje podneti stres pri iznošenju na stalno mesto.

Dešava se da rasad napadnu puževi. Oni oštećuju lisno tkivo grickajući ga i praveći na njemu mnogobrojne otvore. čim se primete oštećenja može se primeniti preparat  Pužomor – rasipanjem granula oko biljaka, po ivicama leje, ili između redova, ali NE direktno na biljke. Takođe je korisno taj prostor posipati pepelom od drveta koji puževima oduzima sluz i dovodi do njihove dehidratacije.
Rasad koji je na ovaj način sačuvan i pripremljen imaće dobro razvijen koren i stablo i moći će da obezbedi visok prinos i kvalitet.

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 22. 03. 2021. u kategoriji pis