Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se nalaze u fazi od nicanja do razvoja prvih listova. 

Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetima Kljajićevo, Bezdan i Gakovo beleže se povećani ulovi imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Na lokalitetu Bezdan se registruju i imaga ove štetopčine  na novoizniklim parcelama ali i oštećenja na kotiledonima izniklih biljaka. Na lokalitetu Kljajićevo je registrovano i prisustvo crne repine pipe ili viličnjaka (Psalidium maxillosum).

Trenutni vremenski uslovi i najavljene temperature usloviće intenzivniju pojavu imaga repinih pipa kao i njihov prelazak sa mesta prezimljavanja na novoiznikle useve.

Šećerna repa koja je u fazi nicanja je u najosetljivijoj fazi pa je potrebno svakodnevno obilaziti parcele u cilju praćenja brojnosti imaga repine pipe. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo 1-3 imaga /10m², preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

Repina pipa - novo repište (PIS)

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 14. 04. 2022. u kategoriji pis