Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe posejani u ranim rokovima setve se nalaze u fenofazi kotiledoni horizontalno položeni (BBCH 10) dok su kasnije posejani usevi u fazi klijanja (BBCH 07-09).

Inline image

Na feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima se od kraja marta registruju ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Na novoposejanim parcelama za sada nisu još uvek registrovani ulovi repine pipe, ali  sa porastom temperature se očekuje pojava imaga i na ovim parcelama.

Šećerna repa se trenutno nalazi u najosetljivijoj fazi pa je potrebno redovno obilaziti parcele i to u najtoplijem delu dana radi utvrđivanja prisustva repine pipe kao i fenofaze razvoja useva.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo

 0,1 imaga repine pipe/m² u fenofazi nicanja i kotiledona ili

0,3 repine pipe/m²u fenofazi dva lista repe

 preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha ili

·        Fastac 10 EC, Fascord EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

·        Karate zeon, Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili

·        Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 13. 04. 2023. u kategoriji pis