Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Sombor trešnja se nalazi u fenofazi punog cvetanja ( BBCH 65).
 
Inline image

Padavine, koje su za Zapadnobački okrug najavljene od petka, u ovoj fenofazi mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite od navedenog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od fungicida:

·        Pehar (a.m.pirimetanil) 2 l/ha ili

·        Cormax (a.m. ciprodinil) 0,2 kg/ha ili

·        Tebukon 250 EW ( a.m.tebukonazol) 0,75 l/ha ili

·        Luminis,Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 13. 04. 2023. u kategoriji pis