pis

Zaštita trešnje 

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u različitim fenofazama cvetanja:

Opširnije

Zaštita jabuke

26. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u različitim fazama cvetanja-od od početka cvetanja do faze punog cvetanja,prve latice opadaju (61-65 BBCH).

Opširnije

Zaštita jabuke

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od   većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, šljiva) se, u zavisnosti od vrste, lokaliteta  i sortimenta nalaze u fenofazama od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, punog cvetanja (višnja i šljiva)  do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 59-67).

Opširnije

Zaštita pšenice

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazama od početka rasta stabla do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Opširnije

Zaštita trešnje

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se , u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi od čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena,izdvajaju se pojedinačni cvetovi   do početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 56-61).

Opširnije

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

Opširnije

Zaštita jabuke

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

Opširnije

Monitoring azijske voćne mušice

12. 04. 2021. | pis

RC Sombor, na punktovima Apatin, Karavukovo i Riđica u zasadima maline, trešnje i vinove loze sprovodi monitoring azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

Opširnije

Zaštita luka 

05. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi razvijena 3-4 lista (BBCH 13-14).

Opširnije