Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice 

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fenofazi razvoja lista –devet i više listova razvijeno ( BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe Cetorynchus pallidactilus,u maloj brojnosti.

Trenutne temperature uslovljaju nisku brojnost imaga repičinih pipa ali sa porastom temperatura koje se najavljuju doći će do povećanja njihove brojnosti, dok na temperaturama iznad 10 °C   doći će i do njihove migracije na novoposejane useve uljane repice.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem repičinih pipa u usevu uljane repice .

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 17. 02. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi