Šljive ulaze u fazu cvetanja-pre kiše treba sprovesti tretman u cilju zaštite od monilioza. 

Na području delovanja regionalnog centra Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fazi od cvetni pupoljci zatvoreni svetlozelenim ljuspicama, ali su ljuspice formirane do većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 54-59). 

U narednih nekoliko dana šljive će ući u fazu cvetanja. U ovoj fazi i u uslovima povećane vlažnosti, šljiva je veoma osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača monilioze ili sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa). 

Za područje Zapadnobačkog okruga padavine su najavljene za sledeću nedelju, pa se proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nekim od navedenih fungicida: 

  • Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%, ili 
  • Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) 0,3- 0,5  kg/ha ili 
  • Diverto (a.m.ciprodinil) 0,5-0,75l/ha ili 
  • Neon  (a.m. ciprodinil) 0,5l/ha ili
  • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili
  • Pehar (a.m.pirimetanil) 2 l/ha.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 19. 03. 2024. u kategoriji savetodavstvo i prilozi