SUZBIJANJE INSEKATA I GRINJA U SKLADIŠTU

Insekti i grinje u skladištu, stalna su opasnost uskladištenim proizvodima. Suzbijanje štetočina u skladištu je ekonomski opravdano i obavezna mera čuvanja kvaliteta proizvoda. Mora se sprovoditi preventivno i  sistematski.

Nakon zaštite tokom vegetacije, zaštita u skladištima je mnogo jednostavnija, jeftinija i iziskuje manje radne snage. Briga o uskladištenim proizvodima treba da je stalna s obzirom na vrednost proizvoda koji se štiti.

U cilju suzbijanja insekata i grinja koriste se hemijska sredstva (insekticidi, fumiganti i rodenticidi), čija upotreba treba da je strogo kontrolisana. Primena hemijskih sredstava je direktna na uskladištene proizvode koji su namenjeni ishrani stoke i za ljudsku upotrebu. Usled nepravilne primene i posledice su veće.

Rad sa kontaktnim insekticidima i fumigantima u skladištu i mlinovima predstavlja predstavljaju opasnost  po radnike , zbog isparenja. Rad sa takvim sredstavima mogu da obavljaju samo stručno osposobljena lica.

U silosima, mlinovima gde se skladišti brašno ne suzbijaju se vrste insekata posebno nego se to radi na najštetnijim vrstama, kao što su žitni žižak Sithophilus granarius, brašneni moljac Plodia interpunctella, žitni moljac Sitotroga cerealella, mali brašnar Tribolium spp. Suzbijanje insekata sprovodi se sa većim uspehom na sve vrste štetnih insekata, ali mora da se vodi računa o primeni pojedinih insekticida da ne bi došlo do kvarenja kvaliteta proizvoda i posledica po zdravlje ljudi i životinja.

Bitni koraci u zaštiti proizvoda u skladištima:

  1. pre unošenja novih proizvoda potrebno je tretirati prazno skladište
  2. proizvodi koji se unose moraju se detaljno pregledati, ukoliko su zaraženi potrebno ih je dezinfikovati
  3. mora se poštovati predviđena vlaga za pojedine ratarske kulture , one sa većom vlagom podvrgnuti sušenju. Optimalna vlaga za seme strnih žita i kukuruza 14%, suncokreta 11%
  4. redovno praćenje temperature u silosima pomoću mernih uređaja i u podnom skladištu pomoću dubinskog termometra.
  5. korišćena ambalaža pri povratku u skladište treba da je prošla proces fumigacije iz razloga što postoji opasnost od prisustva insekata i grinja.

EFIKASNOST HERBICIDA U SOJI U ZAVISNOSTI OD METEOROLOŠKIH SEPTEMBAR 2021 za Kongres

Mast.inž. Jelena Perenčević- PSS Sombor

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 06. 01. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi