U regionu Sombora otpočelo je rasađivanje kupusnjača za ranu proizvodnju. Preporučuju se mere zaštite od kupusne muve!

Na području delovanja PIS regionalnog centra Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama postavljene u useve kupusa registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum). 

Kupusna muva je štetočina koja napada sve kupusnjače ali je najštetnija za rani kupus, karfiol i kelj. Ova muva ima 2-3 generacije od kojih je najštetnija prva. Ženke polažu jaja u grupicama od 2-10 na korenov vrat ili ispod grudvica i manjih pukotina, u neposrednoj blizini biljaka.

Glavne štete nanose larve koje žive u korenovom vratu i korenu. Mlade biljke zaostaju u porastu, venu i propadaju. Oštećene biljke se lako čupaju iz zemlje. U slučajevima kada su biljke napadnute pre obrazovanja glavica razvijaju se nepravilno, kupus se ne glaviči, a karfiol obrazuje deformisane cvetne glavice.

Proizvođačima kupusa se preporučuje primena nekog registrovanih insekticida odmah nakon rasađivanja kupusa, da bi se sprečilo polaganje jaja kupusne muve na korenov vrat ili ispod grudvica zemlje blizu biljaka:

Durbin 200 EW, Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

Lambada, Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha ili

Mavrik (tau-fluvalinat) u količini  0,3 l/ha.

Jedna od mera sprečavanja polaganja jaje ove štetočine je prekrivanje biljaka agrilom.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 29. 03. 2024. u kategoriji savetodavstvo i prilozi