Uticaj reciklaže na očuvanje životne sredine

Recikliranje je jedan od najbitnijih stavki za očuvanje životne sredine. Predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala sa ciljem izrade novih proizvoda od već korišćenog materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti u koliko se pravilno sakupe, razvrstaju i ponovo prerade. Proces reciklaže počinje razvrstavanjem otpada u posebne kontejnere za staklo, papir, plastiku i dr. i na takav način  doprinosimo zaštiti životne sredine i štednji prirodnih resursa. Međutim, postoje materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajen način. Tu spadaju električni i elektronski otpad ( baterije, kućni aparati, monitori i dr.) i takva vrsta otpada smatra se opasnim i ne sme se mešati sa drugim vrstama otpada. 

Na koji to način reciklažom štitimo životnu sredinu?

 • Reciklažom smanjujemo trošenje prirodnih resursa
 • Recikliranjem smanjujemo zagađenost vode
 • Reciklažom čuvamo staništa biljaka i životinja
 • Reciklaža štedi energiju
 • Reciklažom smanjujemo otpad na deponijama i njeno spaljivanje

 *Često se postavlja pitanje, koliko je vremena potrebno da priroda sama reciklira neke proizvode?

 • Limenka 100-200 godina 
 • Plastična boca 450 godina    
 • Plastična kesa 10-20 godina 
 • Karton 2 meseca 
 • Cigarete 10 godina   
 • Pamučna odeća 5 meseci 
 • Staklo 4000 godina,neko staklo nikad 

 Zaštita i održivost životne sredine treba da predstavlja trajnu obavezu svakog pojedinca!

                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 01. 09. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi