Virus  uljane repice

Turnip yellow virus (TuYV) najvažniji je virus koji napada uljanu repicu, a može smanjiti prinose i do 1.000 kg po hektaru. 

I dok primarna infekcija nastaje u jesen, od sredine oktobra, kod sekundarne infekcije  se posredstvom prenosica - lisnih vaši ili drugih ubadajućih ili sisajućih insekata, virus  širi po celom usevu, što može dovesti i do  gubitka  prinosa i do 15 posto.

  Faktori koji pospešuju infekciju:

- Vremenski uslovi : topla jesen i zima.

- Prenosioci  virusa: velik broj zaraženih insekata, većinom lisnih vašiju.

- Plodored: uzgajanje  uljane repice u uskom plodoredu.

- Biljke domaćini virusa: velik broj samoniklih biljaka uljane repice, biljke divlje repice pored ceste, biljke   gorušice koje se koriste za zimski „greening“.

 

   TuYV postaje sve važniji iz sledećih razloga:

- Jeseni i zime postaju sve toplije (lisne vaši  imaju duži period aktivnosti).

- Zabrana nekih hemijskih rešenja (npr. neonikotinoidi).

- Pojava rezistetnosti kod lisnih vašiju  na neke insekticide (npr. piretroidi i karbamati).

- Uvođenje „greening“ programa  (lisne vaši  imaju više biljaka domaćina).

 

  Trenutno, suvo i toplo vreme pogoduje njihovom razvoju i aktivnosti, te se u narednom periodu može očekivati povećanje njihove brojnosti s obzirom na to da se ne najavljuje pad temperatura. Pored direktnih oštećenja koje lisne vaši nanose usevu tako što sisaju sokove biljaka, mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao prenosioci biljnih virusa.

Inače, simptomi virusne infekcije u jesen su obojeni plavo-crveno ili ljubičasto-crno rubovi listova, dok je u proleće primetan spor proletni porast, biljke su tanke i bez grana.  Listovi su mozaični s nekrozama, a rubovi listova su naborani.  Kod temperature od 25 °C rubovi polja i trake u polju pocrvene ili poljubičaste.

Vremenske neprilike poput  tople zime, uzgoj u uskom plodoredu, velik broj samoniklih biljaka uljane repice, biljke divlje repice pored ceste te velik broj zaraženih insekata -  vektora, većinom lisnih vašiju - faktori su koji pospešuju širenje infekcije. 

Štete od virusa su zakržljale biljke, smanjenje lisne mase, smanjeno primarno grananje, manji broj  zrna po mahuni, smanjen sadržaj ulja, povećanje sadržaja glukozinulata te smanjenje prinosa.

Takođe, u prilog poljoprivrednicima nikako ne ide zabrana nekih hemijskih sredstava poput neonikotinoida, pojava rezistentnosti kod lisnih vašiju  na neke insekticide (piretroide i karbamate) kao i uvođenje "greening" programa.

Ipak, postoje  efikasne  mere borbe koje se preporučuju svim ratarima među kojima spada hemijska kontrola lisnih vašiju prskanjem dva do tri puta u jesen, ali i ona najefikasnija, upotreba hibrida  koji su otporni na virus. 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo vaši.  Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja - EPPO standard (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti  iznosi  20% infestiranih biljaka, kada je preporuka hemijsko suzbijanje vaši zbog kontrole viroza.  Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

 
     
   

   

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 10. 11. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi