Zaštita ozimih strnina 

Na području delovanja RC Sombor setva ozime pšenice je pri kraju.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina)u Zapadnobačkom okrugu najveći deo površina pod ozimim ječmom i pšenicom  je posejan u drugoj dekadi oktobra pa se ti usevi nalaze u fenofazi od nicanja do razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-lisnih vaši (Aphididae)na 5 -10% biljaka

-cikada  (Psammotettix alienus) na do 5% biljaka

I lisne vaši i cikade pored direktnih šteta koje nanose usevima sisajući biljne sokove veoma važne su i kao vektori fitopatogenih virusa.

U narednom periodu nastavlja se povoljan period za razvoj navedenih štetočina pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina kao i njihove brojnosti u usevima.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo

 vaši na više od 10% biljaka ili 5 cikada/m²,

preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC; Polux; Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3l/ ha ili

Decis expert (a.m.deltametrin) 0,075l/ha

Na pregledanim parcelama se registruju prisutne aktivne rupe od poljskih glodara (poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljska voluharica ( Microtus arvalis)) pa se proizvođačima preporučuje redovni pregledi na prisustvo aktivnih rupa i primena registrovanih rodenticida po potrebi. Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha. 

 

 
     
   

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 01. 11. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi