ZAŠTITA ŠLJIVE U NAREDNOM PERIODU

U šljivicima postoji rizik od napada šljivinih osa i prouzrokovača bolesti.

Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju. 

Monilija – Najkritičnija faza svih koštičavih voćnih vrsta, pa i šljive, je faza cvetanja. U fazi cvetanja dolazi do formiranja roda, sa jedne strane, ali istovremeno u toj fazi taj rod može biti znatno izgubljen, jer monilija (Monilinija laxa; Monilinia fructigena), koja je značajna bolest koštičavih voćnih vrsta, ostvaruje zarazu baš u fazi cvetanja.

Dok su cvetovi zatvoreni, oni su zaštićeni. Otvaranjem postaju osetljivi, jer se zaraza ostvaruje preko centralnog dela cveta – tučka, preko koga se vrši i oprašivanje.

Za zaštitu šljive od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica najčešće se vrše dva tretiranja.

Ponekad, zavisno od vremenskih uslova, potrebno je i dodatno, treće tretiranje. Što znači, da ukoliko želimo efikasnu zaštitu šljive od ove bolesti, faza cvetanja mora da bude „pokrivena“ fungicidima koji deluju na prourokovača ove bolesti.

Prvo tretiranje obavlja se kada je otvoreno 10-20 % cvetova, drugo u fazi punog cvetanja. Ukoliko period cvetanja šljive prati kišovito i hladno vreme, period cvetanja i faza punog cvetanja se može odužiti, pa je u tim situacijama potrebno izvršiti još jedno tretiranje.

Precvetavanje je faza kada sa cvetova opadnu latice i mogu da se uoče plodići nastali iz tučka cveta. Moguće je da plodići izostanu ako je loša oplodnja ili dođe do kasnog mraza ili loših uslova za oplodnju usled kiše i niske temperature u fazi cvetanja ili zametanja plodova.

Potrebno je voće zaštiti od biljnih vaši, grinja, osica, tripsa, cikada i drugih insekata koji polažu jaja u cvet, ubušavaju se u plod ili se nastanjuju na listovima koji se pojavljuju.

 

Zato se zaštita izvodi insekticidom i fungicidom za list, dva različita preparata. U ovu zaštitu možete dodati i prehranu preko lista ili stimulatore oplodnje koje je  dobro da  dodate u kasne sorte šljive koje su  u cvetanju, to su preparati na bazi bora kao elementa.

Proizvođačima se preporučuje utvrđivanje faze razvoja biljaka, jer od toga zavisi izbor preparata za zaštitu!

Rane sorte su trenutno ugrožene od šljivinih osa čije se prisustvo beleži na lovnim klopkama. U toku je piljenje pagusenica ovih štetočina i sada je ključno sprovesti mere zaštite kako bi se sprečilo njihovo ubušivanje u tek zametnute plodiće i nastanak šteta. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida, isključivo u fazi precvetavanja:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,03-0,05% ili Decis mega 0,015-0,025% ili
  • Karika (acetamiprid+deltametrin) 0,6-0,8 l/ha.

Nakon cvetanja lisna masa intenzivnije raste i to je period kada treba početi sa zaštitom od prouzrokovača šupljikavosti lista, pred padavine koje se prema trenutnim prognozama najavljuju za ponedeljak/utorak, primenom nekod od fungicida:

  • Capi, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC  (kaptan) 0,2-0,3%.

Kod kasnih sorti koje su u različitim fazama cvetanja sa najavljenim padavinama postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem monilioze koštičavog voća. Pred padavine, preporuka je primena nekog od fungicida:

  • Ciprodex (ciprodinil) 0,05% ili Neon 0,5 l/ha ili Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha
  • Folicur 250 EW, Akord, Akord WG, Orius (tebukonazol) 0,75 l/ha
  • Sekvenca (difenokonazol) 0,2 l/ha
  • Regev (difenokonazol+ulje čajnog drveta) 0,3 l/ha.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati svih preporuka koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače. U cvetanju je primena insekticida zabranjena!

    

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 01. 04. 2024. u kategoriji savetodavstvo i prilozi