Zaštita uljane repice 

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalazi u fenofazi od 9 i više listova do početk rasta stabla ( BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta registrovano je prisustvo imaga repičinih pipa -male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi) na nivou praga štetnosti (1 pipa /5 biljaka).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje primena insekticida  koji za cilj ima sprečavanje polaganja jaja repičinih pipa u stablo i lisne drške: 

  • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha  ili,
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

 

Prilikom pregleda na lokalitetima Gakovo i Apatin  registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara- poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju parcele .Ukoliko  registruje više od 10 aktivnih rupa/ ha, preporučuje se primena  gotovih  mamaka  rodenticida (a.m. cink-fosfid).

 

Nakon primene mamaka obavezno treba zatrpati rupe kako  ne bi došlo do trovanja divljači.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 20. 02. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi