Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice iz ranijeg roka iz prvih rokova setve nalaze se u fazi 6-8 listova (BBCH 16-18), dok su usevi iz kasnih rokova setve u fazi 1-2 razvijena lista (BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

  • lisnih vaši  (Aphidiae ) na preko 40% biljaka
  • položena jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 5 % biljaka kao i oštećenja na listovima ,naročito na usevima iz kasnijih rokova setve , na 35 % biljaka
  • imaga buvača (Phylotreta spp)-na 5 % biljaka  

 

S obzirom da lisne vaši pored direktnih šteta koje nanose usevima sisajući sokove biljaka, vektori su biljnih virusa a pagusenice repičine lisne ose u usevima uljanih repica iz kasnijih rokova mogu izazvati golobrst , poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti prisutnih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo :

  • 1 mlade pagusenice/biljci ili 0,5 starijih pagusenica/ biljci repičine lisne ose (A.rosae)   ili
  • 20% infestiranih biljaka lisnim vašima (Aphididae)  u fazi uljane repice od kotiledona - 6-og  razvijenog lista ili
  • 5-10% uništene lisne površine od buvača (Phyllotreta sp.)

proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman nekim od insekticida :

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Prilikom pregleda i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara - poljski miš( Apodemus spp.) i poljska voluharica ( Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i utvrđivanje br aktivnih rupa .

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po  hektaru, preporučuje se primena registrovanih rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida).

Nakon primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

   
       
   
       
     

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 27. 10. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi