Zdravstveno stanje ozimih pšenica i ječmova 

Vizuelnim pregledom useva pšenica registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz Erysiphe graminis) –na 15% biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) –na  5 % biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici)-na 5%  biljaka

Pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti ( prouz Pyrenophora teres) na 40-45 % biljaka

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) –na 2 % biljaka

-rđe ječma (prouz Puccinia hordei) –na 5 % biljaka

-pepelnice (prouz Erysiphe graminis) –na 10 % biljaka

Povoljni uslovi u prethodnom periodu ( temperature i povećana vlažnost tokom decembra i januara) doveli su do povećanja broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti kao i pepelnice ali za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera. 

Na pregledanim parcelama nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

 

simptom mrežaste pegavosti ječma  
     
 
     
   

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 17. 02. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi