Priprema pčelinjih društava za zimu

Najbitniji faktori za uspešno zimovanje pčela su: dovoljna količina rezervne hrane, dovoljan broj pčela koje će zimovati u klubetu, utopljavanje i dobra ventilacija i mesto gde pčele neće biti uznemiravane. Pčelinja društva ne bi smele da dočekuju zimu s manje od 15 kg meda, pa prema tome treba obezbediti dovoljnu količinu hrane za iste. To na prvi pogled izgleda velika količina ali treba imati u vidu de krajem zime počinje negovanje novog legla i  za tu namenu je potrebna veće količina hrane. Najbolje je da pčelinja društva zimuju na cvetnom medu, ali ako ga nema dovoljno, obavezna je prihrana sa kvalitetnim pogačama. Svaki iskusni pčelar ima svoju recepturu za pripremu pogača. Raspored hrane treba da je takav da ona bude lako dostupna pčelama tokom celog zimskog perioda. Dobro snabdeveno društvo hranom podrazumeva formiranje i postavljanje okvira sa dobrim vencom meda iznad klubeta dok sa jedne strane ramovi moraju biti dobro napunjeni medom i polenom. U isto vreme pčele propolisom (pčelinjim lemom-lepkom) zatvaraju sve nepotrebne otvore na košnici, učvršćuju ramove i poklopnu dasku i time ih povezuju u stabilnu kompaktnu celinu. Jasno je da će pčele sigurnije prevazići surove zimske uslove samo ukoliko im se obezbedi povoljno sklonište - ispravna košnica, mir na pčelinjaku (i u neposrednoj okolini) uz preduslov da se košnice nalaze  na stabilnim postoljima.

 

RADOVI  U PČELINJAKU:

 

 • Do zime je ostalo malo posla kao i vremena, a ako nisu završene popravke do sada, izvršiti ih ako to vreme dozvoljava.
 • Matice prestaju sa leženjem, sem mladih matica koje znatno duže ležu. 
  ·         Čistiti društva od varoa. 
  ·         Tople dane iskoristiti da se učvrste i obnove postolja, ofarbaju košnice, uredi ventilacija, poprave krovovi na košnicama, poprave ograde oko pčelinjaka...itd.
  ·         Ako su pčelari udaljeni od svojih pčelinjaka, mogu izvršiti utopljavanje pčela.
  ·         Zbog kiša, nageti postolja 1-2 stepena napred prema letu, da bi podnjača ostala suva.
  ·         U slučaju toplih dana može doći do pojave voskovog moljca, pa vršiti zaštitu medišta i saća. 
  ·         Obezbediti mir pčelama jer u suprotnom one troše više hrane i lošije zimuju.  

.         Idealno vreme za ove radove je u oktobru mesecu, kada je temperatura u proseku niža za par stepeni u odnosu na prethodni period. Razdoblja sunčanih dana su kraća, temperatura osetno brže pada, uz napomenu da su padavine učestalije i da je intenzitet vetra češći tako da sve nabrojano ima kontraproduktivne efekte na radove i postupke na pčelinjaku koji nisu na vreme sprovedeni. Poznato je da se u ovom mesecu izvodi poslednje leglo a matica praktično prestaje sa polaganjem jaja ili se polaganje svodi na najmanju meru. Pošto je vreme već osetno hladnije pčele ređe izlaze u potragu za nektarom ili polenom i u košnici već uveliko počinju pripreme za uzimljavanje.

 

 

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 19. 11. 2022. u kategoriji stočarstvo