Važne praktične preporuke za ishranu krava

Obezbediti kravama puno svetla, vazduha, vode, kretanja i naravno kvalitetne hrane. Kravama u ranoj fazi laktacije i kravama sa visokom proizvodnjom davati najkvalitetnije seno i silažu. Krave treba da imaju na raspolaganju hranu i svetlo najmanje 20 časova u toku dana, a svežu vodu tokom 24 časa. Davati svih 365 dana u godini ista hraniva u obroku. Kompletan obrok, odnosno hraniva (seno, silažu i koncentrat) treba izmešati putem mix prikolice ili ručno vilama i na taj način sprečiti da krave mogu da biraju hranu. Hranu u jaslama treba što češće prevrtati, pošto se na taj način podstiče njeno konzumiranje. U slučaju da se koncentrat daje posebno treba ga davati u više doza po 2 do 3 kilograma. Ako temperatura u objektu pređe 24 ºC dolazi do smanjenog konzumiranja hrane, i u tom slučaju treba veći deo hrane davati tokom noći. Kravama ne smeta niska temperatura i veoma je važno da u stajama i zimi ima dovoljno svežeg vazduha. Kravama u fazi zasušenja davati ista hraniva koja su konzumirala tokom laktacije. Zasušenim kravama u prvoj fazi zasušenja (od momenta zasušenja pa do tri nedelje pred telenje) treba davati malu količinu koncentrata (1,5 do 2 kg/dan sa visokom koncentracijom vitamina i mikroelemenata.

Zasušenim kravama u drugoj fazi zasušenja (poslednje tri nedelje pred telenje) davati 3 do 4 kg/dan koncentrata i na taj način krave blagovremeno prilagoditi na povećane količine koncentrata koje treba da konzumiraju nakon telenja. Nakon telenja postepeno povećavati količinu koncentrata za 0,5 do 1 kg/dan. U cilju sprečavanja pojave ketoze ne dopustiti gojenje zasušenih krava.

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 31. 12. 2021. u kategoriji stočarstvo