Istraživanja na paprici

 

 

Red Capsicum obuhvata različite tipove paprike u pogledu boje, oblika, ukusa i različite načine upotrebe. Kada je Kolumbo, prilikom otkrića Amerike, probao male crvene bobice koje je pronašao na svom putovanju, mislio je da je stigao u Indiju i nazvao ih crvena paprika. Danas je u Americi paprika začin koji se najviše upotrebljava i predstavlja osnovni sastojak u najintenzivnijem prehrambenim sektoru tkz.“meksičke ili jugozapadne hrane“. Paprika je poznata još iz vremena prvih zapadnih civilizacija. U ljudskoj ishrani korišćena je još 7500 godina p.n.e. Divlji preci domorodaca (Indijanaca) bili su ti koji su iz divljih paprika selekcionisali mnoge danas tipove. Heiser (1976) navodni da su još između 5200. I 3400.godine p.n.e. američki Indijanci uzgajali ljutu papriku. Nasuprot većini odomaćenih vrsta, divlji preci paprike nisu smatrani manje vrednim. Divlja vrsta Capsicum annum var. Aviculare brana je i prodavana na pijacama i pored dobrih odomaćenih krupnoplodih paprika. U različitim delovima Južne i Srednje Amerike, u vreme praistorijskih ljudi, odomaćeno je pet vrsta paprike: C, annum L., C. Baccatum L., C, chinese Jacq., C. Frutescens L., i C. Pubescens (IBPGR 1983). Heiser (1976) smatra da je paprika istorijski vezana sa putovanjima Kolumba. Njemu je data dozvola da donese papriku u Evropu, a potom u Afriku i Aziju. Na svom prvom putovanju susreo se sa biljkom čiji je plod imao ljut ukus, sličan crnoj paprici, Piper nigrum L. Kolumbo ju je nazvao crvena paprika, zbog crvenih plodova. To nije bila crna paprika, već do tada nepoznata biljna vrsta, koja je kasnije svrtana u rod Capsicum, koji nije srodan rodu Piper. Peter Martyr je 1493. godine zabeležio da je Kolumbo doneo kući papriku mnogo ljuću od one sa Kavkaza. Paprika se naglo širila preko Evrope u Indiju, Kinu i Japan. Novi začin, drugčiji od većine iz famijije paprike, više nije bio luksuz i hir koji su sebi jedino mogli da priušte bogati. Ubrzo je paprika dobila značajno mesto u većini svetskih kuhinja. U komercijalne svrhe u SAD, ugzajana je od 1600. godine, kada su španski kolonisti sejali seme i gajili papriku navodnjavajući je vodom iz Rio Chama u severnom delu novog Meksika, (De Witt i iGerlach1990). Terminologija i nazivi za papriku su različiti. Tako srećemo imena: pepper, chili, chile, chilli, aji, paprika i capsicum, za biljke iz roda Capsicum. Pojedini istraživači koriste termine: Chile, pepper, aji, kao narodne nazive. Rod Capsicum je zanimljiv sa stanovišta taksonomije. „Chile“ je izveden iz „Chil“ koji potiče iz Nahuatl (Asteici) dijalekta, koji se odnosi na biljke danas poznate kao Capsicum, dok je međutim „Aji“ varijanta od „Axi“, iz izumrlog Arawak dijalekta sa Kariba.

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 22. 12. 2021. u kategoriji zanimljivosti