Klimatske prilike na području grada Sombora

Grad Sombor, s obzirom na svoju geografsku poziciju i reljef, ima umereno kontinentalnu klimu. Glavne karakteristike ovakve klime na području grada Sombora je da su proleća u prvom delu suva i vetrovita dok su maj i juni sa padavinama. Više padavina je karakteristično za početak leta, dok je drugi deo leta veoma topao i suv.  Jesen je sa znatno više padavina, osim u oktobru. Zime su na području grada Sombora  hladne, nekada i ekstremno, bez značajnih količina snega.

Srednja mesečna temperatura vazduha u Somboru u periodu 1951. do 2000. godine iznosila je 10,6 ºC, dok je u periodu od 2001. do 2016. godine prosečna mesečna temperatura iznosila 11,9 ºC, što predstavlja razliku za 1,3 ºC. Razlika pokazuje značajno povećanje i direktno dokazuje da su se klimatske prilike na području grada Sombora ipak promenile.Srednje mesečne temperature najniže su u januaru u periodu od 2000. do 2016. godine. Srednja mesečna temperatura u januaru je iznosila +0,9 ºC. Najtopliji mesec na području grada Sombora je jul. U periodu od 1951. do 2000. godine prosečna srednja mesečna  temperatura iznosila je 21,0 ºC, dok je u periodu od 2001. do 2016. godine ona bila 22,8 ºC. Ovde beležimo povećanje za 1,8 ºC ili 8,57 % .

mesec

temp.(0C) padav.(mm)

godina

prosek

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

JANUAR

srednja

2.4

0.6

-2.5

-1.2

0.3

-0.9

5.8

1.2

-1.0

-1.0

0.9

1.3

2.2

3.4

2.6

0.7

0.9

max

6.2

4.7

1.7

2.3

4.6

2.0

10.9

4.9

1.7

1.3

4.5

5.7

5.1

7.0

5.7

4.5

4.6

min

-1.0

-2.7

-6.3

-4.4

-3.5

-4.2

2.0

-2.5

-0.3

-3.6

-2.4

-1.0

-0.4

0.4

0.8

-2.7

-2.0

padavine

69.7

10.8

52.6

35.6

20.6

29.8

43.3

29.7

57.2

84.0

18.0

36.5

46.7

32.6

74.7

48.3

43.1

FEBRUAR

srednja

4.3

6.0

-4.4

2.8

-3.3

0.7

6.2

4.9

2.3

1.5

0.2

-4.3

3.1

5.4

2.2

6.4

2.1

max

9.8

11.7

0.2

7.3

0.8

4.5

10.9

11.1

5.8

4.7

4.1

-0.6

6.3

9.5

6.1

11.5

6.5

min

-0.6

1.7

-9.1

-1.0

-2.6

-2.5

2.4

-0.6

-0.7

-2.1

-3.0

-8.4

0.8

1.6

-1.0

2.4

-1.4

padavine

12.9

38.2

21.0

45.4

53.3

37.8

32.1

2.4

25.4

55.3

22.3

57.3

64.5

43.3

59.0

82.9

40.8

MART

srednja

9.3

8.1

5.7

5.8

4.3

5.2

8.7

7.6

6.7

6.9

5.8

8.1

5.0

9.4

6.8

7.4

6.9

max

15.6

15.0

12.4

10.9

11.5

10.0

14.4

13.2

11.8

11.9

11.4

15.6

9.8

15.8

13.0

12.3

12.8

min

4.4

2.3

0.0

1.5

-1.1

0.7

3.8

3.0

2.5

2.5

1.0

1.9

1.3

3.9

2.1

3.3

2.1

padavine

72.6

9.0

7.5

39.4

44.3

51.1

59.9

67.3

18.8

12.9

24.1

3.4

92.3

30.5

27.3

54.8

38.5

APRIL

srednja

10.7

11.2

10.7

11.7

11.3

12.8

13.6

12.5

14.3

12.1

13.3

12.6

12.7

13.2

12.1

13.6

12.4

max

16.4

17.7

18.0

17.1

17.3

18.9

21.3

18.4

21.5

17.7

19.4

19.2

19.4

18.9

18.5

20.5

18.8

min

4.9

6.0

3.9

6.9

5.8

7.4

5.4

6.9

7.3

6.8

7.5

6.4

6.0

8.3

5.5

6.8

6.4

padavine

61.1

54.0

7.8

109.0

48.1

107.0

0.5

44.0

11.2

54.5

10.7

40.2

37.5

42.8

16.2

22.0

41.7

MAJ

srednja

18.0

19.1

20.7

15.0

17.1

16.2

18.6

18.2

18.4

16.8

16.7

17.4

16.8

15.8

17.6

16.4

17.4

max

24.6

25.2

28.3

21.5

22.8

22.5

25.2

24.6

24.6

21.8

23.0

23.5

22.6

21.4

23.7

22.5

23.6

min

11.0

12.7

12.7

9.1

10.3

10.6

12.5

10.9

11.5

12.1

10.2

11.0

11.9

10.4

11.8

10.8

11.2

padavine

33.1

58.1

45.3

112.4

44.8

54.1

82.2

13.0

48.8

195.4

42.0

56.5

127.7

145.0

119.7

62.0

77.5

JUN

srednja

18.1

21.9

24.5

19.5

19.7

20.0

22.3

21.6

19.4

20.3

20.9

22.6

20.6

20.2

20.8

21.4

20.9

max

23.7

28.5

31.6

25.6

25.3

25.6

28.8

27.3

25.5

24.9

26.9

29.3

25.9

26.3

27.2

27.6

26.9

min

12.3

14.6

16.5

13.6

13.3

14.3

15.4

15.7

13.5

15.6

15.1

14.8

14.4

13.8

14.4

15.5

14.6

padavine

231.0

37.7

23.0

71.6

77.0

100.6

49.5

91.2

107.6

240.0

42.0

24.3

57.8

67.2

27.3

101.2

84.3

JUL

srednja

21.7

22.9

23.1

21.8

21.4

23.7

23.3

21.6

23.0

22.8

21.6

25.1

23.3

22.0

24.1

22.8

22.8

max

27.4

29.5

30.9

28.4

27.1

30.3

32.6

27.8

29.6

28.6

28.0

32.3

30.3

28.2

31.0

29.2

29.5

min

16.0

16.3

16.5

14.9

15.4

16.4

15.3

15.5

15.6

17.6

15.8

17.6

15.4

16.4

20.3

16.6

16.4

padavine

53.4

82.2

44.8

99.0

195.5

50.5

29.4

90.0

30.2

41.2

84.1

22.2

18.3

84.8

26.6

115.2

66.7

AVGUST

srednja

22.5

21.4

24.5

21.0

19.6

19.4

22.4

21.8

22.8

21.1

22.5

24.0

22.9

20.5

23.4

20.5

21.9

max

29.8

27.7

32.8

28.6

25.0

25.6

29.6

29.2

29.8

27.9

29.7

32.8

30.3

27.1

30.8

27.4

29.0

min

15.8

16.0

16.4

14.4

15.1

14.4

16.0

14.8

16.0

15.7

15.6

15.0

16.0

14.9

16.8

14.6

15.5

padavine

18.3

70.5

24.3

33.6

154.7

89.3

101.6

65.0

45.2

52.2

31.7

6.9

62.1

49.7

91.0

81.5

61.1

SEPTEMBAR

srednja

14.8

15.9

16.6

15.2

17.2

17.7

14.2

15.4

18.8

15.2

19.8

18.9

15.6

16.9

17.9

17.7

16.7

max

21.1

22.1

24.6

23.1

23.5

25.1

21.0

21.4

26.5

21.0

28.3

26.7

21.7

22.7

24.3

25.8

23.7

min

9.9

10.9

10.2

9.7

12.3

11.6

5.8

10.4

12.3

10.9

12.6

12.5

10.4

12.8

12.7

12.3

11.1

padavine

138.7

65.2

32.9

57.3

70.3

17.9

50.5

86.4

15.0

110.9

31.8

30.1

83.1

136.2

36.7

68.7

64.5

 

OKTOBAR

srednja

13.6

11.4

9.5

13.2

11.3

12.8

10.4

12.6

11.3

8.6

10.1

11.9

20.1

12.9

14.2

12.6

12.3

max

21.0

18.2

15.8

20.2

18.2

21.4

15.6

19.8

17.0

14.5

17.5

19.1

7.8

19.0

16.4

15.4

17.3

min

8.3

6.1

4.9

8.3

6.6

6.7

6.0

7.1

6.8

4.4

5.2

6.9

5.7

8.8

6.4

6.2

6.5

padavine

6.6

62.2

126.6

85.0

4.9

23.3

90.8

27.4

47.2

45.6

23.2

51.3

56.5

76.3

89.2

77.7

55.9

NOVEMBAR

srednja

3.5

8.5

7.4

6.2

4.7

7.8

4.1

7.4

7.6

8.4

2.2

8.4

7.6

7.7

7.3

5.6

6.5

max

7.6

13.7

12.7

11.0

9.6

13.5

7.7

12.9

12.0

14.3

6.8

13.3

12.3

12.6

13.4

11.2

11.5

min

0.4

4.8

3.3

2.8

0.3

2.7

1.6

3.4

3.6

4.0

-1.3

4.6

4.5

4.2

3.0

1.5

2.7

padavine

73.6

24.6

39.5

91.7

17.7

24.8

113.6

45.0

60.3

72.4

3.4

50.8

47.2

8.4

45.5

44.9

47.7

DECEMBAR

srednja

-3.7

0.4

1.6

1.9

2.0

2.8

0.0

3.6

3.0

-0.9

3.5

0.2

1.8

3.2

3.2

-0.3

1.4

max

-0.1

2.9

6.0

4.9

5.0

6.4

1.8

5.8

5.7

3.4

6.6

3.2

5.3

6.7

5.7

2.7

4.5

min

-7.8

-1.8

-1.4

-0.4

-0.8

0.0

-2.2

1.2

-0.1

-3.5

0.4

-2.6

-2.0

0.4

0.9

-3.5

-1.5

padavine

29.0

22.6

28.7

39.7

72.2

28.5

54.5

43.7

61.1

71.8

67.6

73.1

1.0

64.0

3.1

2.4

41.4

prosek sred.temperatura (0C)

11.3

12.3

11.5

11.1

10.5

11.5

12.5

12.4

12.2

11.0

11.5

12.2

12.6

12.6

12.7

12.1

11.9

prosek max temperatura (0C)

16.9

18.1

17.9

16.7

15.9

17.2

18.3

18.0

17.6

16.0

17.2

18.3

16.4

17.9

18.0

17.6

17.4

prosek min temperatura (0C)

6.1

7.2

5.6

6.3

5.9

6.5

7.0

7.2

7.3

6.7

6.4

6.6

7.0

8.0

7.8

7.0

6.8

ukupno padavina (mm)

800.0

535.1

454.0

819.7

803.4

614.7

707.9

605.1

528.0

1036.2

400.9

452.6

694.7

780.8

616.3

761.6

663.2

 

Prosečna godišnja količina padavina u Somboru u periodu od 1951. do 2000. godine iznosi 586,6 mm. U periodu od 2001. do 2016.  godine ona je u Somboru bila 663,2 mm, što je više u odnosu na prethodni period za 76,6 mm. I ovaj podatak pokazuje da je u Somboru došlo do značajnih klimatskih promena. Najveća godišnja količina padavina zabeležena je tokom 2010. godine i to ukupno 1036,2 mm.

Iz ovih podataka može se zaključiti da je godišnja  suma padavina različita od godine do godine i podložna je velikim varijacijama, što direktno utiče na poljoprivrednu proizvodnju na području grada Sombora ako se ona odvija u uslovima bez navodnjavanja, to jest u uslovima „suvog ratarenja“. Raspored padavina na području grada Sombora je neujednačen. U periodu 1951. do 2000. godine, mesec sa najviše padavina je jun i to 72,2 mm. Sledi mesec jul sa 69,2 mm, dok je najmanje padavina  bilo u martu (30,9 mm). U periodu od 2001. do 2016. godine, najveća količina padavina zabeležena je u junu, i to 84,3 mm. Na drugom  mestu je maj sa 77,5 mm padavina. Najmanje padavina bilo je u martu; prosečna količina padavina iznosila je 38,5 mm. U zimskom periodu količine padavina su znatno manje u odnosu na ostala godišnja doba i od njih zavise zimske zalihe vlage u poljoprivrednom zemljištu i što utiče u mnogome na poljoprivrednu proizvodnju u narednoj proizvodnoj godini.

Pojava snega na području Sombora je sve ređa, kako po broju dana sa snegom tako i po količini snežnih padavina tokom zimskih meseci. Sneg, osim zaliha vlage koje obezbeđuje zemljištu, služi i kao pokrivač koji štiti ozime useve od izmrzavanja, to jest negativnog uticaja niskih temperature.

Osim kiša i to različitog intenziteta, talog pada i u obliku snega i to najčešće od decembra do marta, u proseku do 30 mm godišnje.

Padavine u obliku grada su takođe česta pojava i nanose značajne štete poljoprivrednoj proizvodnji. Grad najčešće pada u prvoj polovini leta. Dolazi sa olujnim vetrom i na takav način  nanosi ozbiljne štete  na usevima.

Štete od grada na području salaškog naselja Bilić u 2016. godini

2 (5)

Štete od grada mogu se smanjiti povećanjem efikasnosti protivgradne zaštite, primenom protivgradnih mreža na intenzivnim usevima,  pre svega u proizvodnji voća i povrća kao i osiguranjem useva. Postavljanje protivgradnih mreža finansijski pomaže Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Protivgradne mreže u voćnjaku trešnje PSS Sombor

2 (4)

Magla kao meteorološka pojava se često javlja na području grada Sombora, obično u hladnije doba godine. Češća je u ritsko – močvarnim terenima aluvijalne ravni gde je i gušća a duže se i zadržava.Niske temperature uslovljene su kretanjem hladnih vazdušnih masa sa prostranog evroazijskog kopna u pravcu zapada i jugozapada, te dužeg održavanja visokog vazdušnog pritiska u Panonskoj niziji.

Visoke letnje temperature na ovom području su posledica intenzivnog zagrevanja Panonskog basena i stalnog barometrijskog minimuma koji se usled toga formira u ovom području. Najčešći vetar u Somboru je severac ili severni vetar, na drugom mestu je severozapadni, a na trećem mestu je jugoistočni vetar, poznat kao košava. Najređi su vetrovi koji dolaze iz zapadnog&

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 23. 04. 2021. u kategoriji zanimljivosti