Kukuruz šećerac (Zea mays var.sacharata, L.)

U većini evropskih zemalja kukuruz šećerac počinje da se širi tek posle 1960. godine i za vrlo kratko vreme postaje vrlo omiljeno povrće. Najviše se proizvodi u Španiji, Italiji, Francuskoj i Mađarskoj. Polovina svetske produkcije otpada na SAD koja je vodeća svetska zemlja u produkciji kukuruza šećerca sa oko 300.000 ha godišnje. Slast kukuruza šećerca obezbeđuje visok sadržaj saharoze (8-11% sveže mase) a hemijski sastav je izuzetno značajan zbog sadržaja belančevina, vitamina i mineralnih materija. Kukuruz šećerac predstavlja varijetet običnog kukuruza (zubana ili tvrdunca) od koga se razlikuje po tome sto je zrelo zrno šećerca smežurano i staklavo, a koristi se samo u mlečnoj i na prelasku u voštanu zrelost. Poslednjih godina kukuruz šećerac u našoj zemlji postaje interesantan kako za korišćenje u svežem stanju tako i za preradu.

Klip se može konzervirati, zamrzavati i marinirati. Jednogodišnja je i zeljasta biljka. Glavni koren prodire u dubinu do 1,6 m a stabljika je čvrsta i dostiže visinu 1,5 – 2,5 m. Na srednje obezbeđenom zemljištu pre setve aplicira se 100 – 250 kg/ha azota, 80 – 100 kg/ha fosfora i 100 – 150 kg/ha kalijuma. Trećina azota primenjuje se u vreme setve, druga trećina 30 dana nakon setve, a treća 50 dana nakon setve. Najveća potreba za kalijumom je u vreme razvoja klipa. Za kukuruz šećerac koriste se isti herbicidi kao i pri gajenju kukuruza za zrno. Mere zaštite od bolesti i štetočina prvenstveno se odnose na upotrebu zdravog semena.

222

Berba: Tehnološka zrelost kukuruza šećerca nastupa između 15 i 24 dana nakon oplodnje. Najbolji kvalitet je kad se svila na klipovima sasuši, zrno je dobro razvijeno i na lagani pritisak iz njega izlazi“mleko“. Kukuruz šećerac treba brati rano izjutra, kada su temperature niske a sadržaj vlage visok.Takođe, temperatura sadržaja zrna je niža ujutru nego u podne. Berba u rano jutro je dobar put umanjenja troškova hlađenja i očuvanje energije. U optimalnoj tehnološkoj zrelosti zrno ima 27-30% suve materije. Temperaturni uslovi u vreme zrenja utiču na trajanje tehnološke zrelosti. Kukuruz šećerac se bere u intenzivnoj fazi razvoja i zato je vrlo osetljiv.Najbolji vidljivi kulinarski znaci su da su zrna bledo žute boje do kremaste, pravilno rapsoređena i bez razmaka.Klipovi kukuruza šećerca za tržište se obično beru zajedno sa komušinom, ili se istovremeno čisti od komušine i svile i otkida u osnovi klipa. Da se postigne što veći prinos, bere se 2 do 3 puta.

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 22. 03. 2021. u kategoriji zanimljivosti