ŠIRENJE LUCERKE U SVETU

Pošto se za postojbinu lucerke smatraju Iran i Arabija, iz Mesopotamije u Grčku  lucerku su preneli stari Medejci (Persijanci).  Prema Pliniju, lucerka je dospela u Grčku 492-490 god.pre n.e., odakle se širi u Italiju 150-51 godine pre n.e. potom u Severnu Afriku i Španiju. Algren (1949) i Bolton (1962) (prema Guy, 1977) misle da je lucerka dospela do Kantona Lucerna u Švajcarskoj u prvom veku nove ere, da bi se zatim širila po Evropi. Mayer (1966) navodi da je u VIII veku širenje lucerke u Evropu išlo postepeno od Mediterana preko Italije. Međutim, širenje ove biljke je išlo od Španije i Italije u XVI veku, prvo u Francuskoj (1950), Holandiji ( 1565) i Engleskoj (1650), a kasnije u zemljama Srednje Evrope (Rumunija, Mađarska, Nemačka). U Severnoj Americi lucerka je indukovana 1857 godine. U Kanadu je introdukovana iz Francuske 1871 godine.

Od kada se lucerka gaji u našoj zemlji nije tačno poznato, ali se veruje da je u kulturu uvedena možda pre 180 godina.

Prema Kolumeli (Columella), u prvom veku nove ere lucerka se naglo širi po zemljama i kontinentima, Posle pada Rimske imperije (395-410 godine), rimski kolonisti su širili lucerku prvo u Andaluziju (Južna Španija), na jug Francuske do centralnog regiona Švajcarske (Lucern). Međutim, srušivši drevnu civilizaciju Rimske imperije, germanska plemena nisu dalje širila lucerku, već je umesto nje uglavnom gajena raž i ječam.

Sa introdukcijom lucerke u Italiju, umesto rimskog naziva medica, sada se ona širi pod arapskim nazivom alfalfa u druge delove Evrope i sveta, zatim preko okeana u Ameriku (1736) i Kanadu (1871).

U Južnu Ameriku lucerka je dospela dosta kasno i to iz Francuske, ne kao alfalfa,  nego pod nazivom lucerne. Krajem XVIII veka, iz Francuske je lucerka preneta u Australiju, a potom u Novi Zeland. Na osnovu podataka o dugom putu lucerke, danas se ova biljka gaji na svim kontinentima, pa je jedna od najvažnijih gajenih višegodišnjih krmnih biljaka.

Istovremeno sa širenjem lucerke u svetu, od svog ishodnog imena, ona je menjala svoj naziv koji potiče od drevnih naziva Stare Grčke i Rima. Stari Grci su nazivali ovu biljku medicai, a Stari Rimljani medica. U regionima Italije lucerka je poznata kao erba medica, u Španiji kao mielga ili melga. U svetu najčešći naziv ove biljke je alfalfa ili lucerne, lucerka. Prvi naziv potiče iz Severne Amerike odatle je dospela u Južnu Evropu, prvo u Španiju,a potom preko okeana se širila u druge delove sveta.

U Vavilonskim zapisima koji datiraju od 700 godina pre n.e., lucerka se spominje pod asirskim nazivom aspati, što na persijskom jeziku znači krma za konje. U Indiji, lucerka je poznata pod nazivom Ashva-Bal, što znači konjska snaga. U kini se naziva mu-su. Na arapskom jeziku, naziv lucerka počinje od reči alfalfa, a prethodni nazivi su bili ratba i quatt.

Naziv roda Medicago potiče od reči medica. Herba medica (medejska trava) je naziv lucerke, koji potiče iz Stare Grčke i Italije. Do prihvatanja binarne nomenklature Karla Linea (1753), prvi naziv roda Medicago, kao sistematske jedinice, uveo je Tournefort pri izradi  sistemske lucerke.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 28. 02. 2023. u kategoriji zanimljivosti