Špargla (Asparagus officinalis L.)

Kod špargle se za ishranu koriste mladi, sočni nežni izdanci, bele, zelene ili ljubičaste boje. Izdanci imaju prijatan ukus a koriste se u ishrani u vidu variva,salata uspešno se marinira, zamrzava i dehidrira. Izdanci su bogati velikim količinama mineralnih materija i vitamina. Takođe, bogati su jabučnom i limunskom kiselinom čiji odnos određuje ukus špargle. Najveći proizvođač špargle su Španija, Francuska, Italija i Nemačka.

Na oglednom polju PSS Sombor špargla se gajla tokom par godina radi proizvodnje semena u sistemu kap po kap. Za prolećno zasnivanje zasada pripremu zemljišta treba započeti već prethodne jeseni ili zime dubokim oranjem na 40 – 60 cm, ili oranjem na 30 – 40 cm s podrivanjem do 70 cm, u zavisnosti od zemljišta. Uz tu operaciju unosi se stajsko đubrivo ili drugo organsko đubrivo kao i kalijum i fosfor uz manju količinu azota. Seje se prethodno namočeno seme u toploj vodi, u redove na razmak 1,2 – 2 m, ili u dvoredne trake s razmakom redova u traci 30 – 40 cm. Razmak semena u redu planira se na 10 – 15 cm uz dubinu setve od 5 cm. Za takvu setvu potrebno je 1 – 2 kg/ha semena.Prinos špargle po hektaru je oko 5.000 kg.

2

Berba: Špargla počinje rast pri temperaturi od 4-7°C I tada izdanci (“sveće) dostižu nivo zemljišta banaka (kraj marta –početak aprila). Izdanci brzo rastu (dnevno od 1 do 6,5 cm) i najveća berba je do polovine maja. Krajem maja i početkom juna berba se prekida kako se špargla ne bi previše iscrpila (rastom novih pupoljaka iz spavajućih pupoljaka). Za dobar prinos u sledećoj godini špargla u jesen treba da ima 20-25 izdanaka prečnika 12-15 mm. Etiolirani izdanci se odlome rukom iz osnove,a otkopavanje zemlje oko izdanaka se obavlja drvenim kašikama, uz prethodno pažljivo otkopavanje sa strane banka. U početku je berba jednom, a kasnije i dva puta na dan. Najpovoljnija je berba ujutru i uveče, odnosno čim izdanak dostigne nivo banka. Neubran izdanak I klase od jutra do večeri preraste u II klasu. Ubrani izdanci se slažu u korpe sa vlažnom tkaninom i pokrivaju. Berba zelene špargle je ranija od etiolirane I u prvoj godini traje do polovine maja, a kasnije do sredine jula. Izdanci se beru svakodnevno kada dostignu visinu od 15-20 cm. Kao I kod etilirane špargle izdanci se odlome I odseku iznad površine zemlje. Špargla se gaji 7-10 godina, a u bašti i 20 godina. Obično se u punom razvoju špargle sa jedne biljke u gomili bere 10-15 izdanaka. Izdanci se sortiraju prema dužini I debljini u tri klase:prva klasa do 18 mm, druga debljine 14-18 mm I treća od 10-14 mm. Prosečna masa izdanka je 50-60g.Ubrana špargla brzo gubi vodu I zato se do upotrebe čuva u hladnjači. Pri temperature od 0 do +1°C špargla se čuva 2-3 nedelje.

Sortiranje:Izdanci špargle mogu biti klasifikovani u četiri klase u zavisnosti od boje I to:bela,ljubičasta, ljubičasto zelena I zelena. U svim kategorijama I klasama bez obzira na tolerantnost zahteva,izdanci špargle moraju biti:celi,zdravi,čisti,praktično bez oštećenja, nastalih usled neadekvatnog pranja,bez ogrebotina,oslobođeni od suviška vlage,mora biti što je moguće čistija. Faza zrelosti mora biti takva da omogući:transport I rukovanje;dopremanje u odgovarjućem stanju u određenu destinaciju. Špargla se klasifikuje u tri klase I to:Ekstra klasa,I klasa,II klasa.

Pakovanje:Sadržaj svakog paketa kao I svakog pojedinačnog snopa unutar paketa mora biti uniforman I sadržati samo izdanke špargle istog lokaliteta, boje, iste sorte ili komercijalnog tipa,kvaliteta I veličine.

Čuvanje:Optimalna tempratura za čuvanje špargle je 0-2°C. Na ovoj temperaturi špargla može da se očuva 14-21 dan. Čuvanje se može odužiti I do 30 dana ako se špargla 7-10 dana čuva na 0°C I izmenjenoj atmosferi. Produženo čuvanje (10-12 dana) u običnoj atmosferi na 0°C može prouzrokovati oštećenja od niskih temperatura. Tokom transporta špargle temperatura treba da se održava na nivou od 0,5 do 1°C.Optimalna relativna vlažnost vazduha treba da je 95-100%. Visoka relativna vlažnost jeneophodna u zaštiti od desikacije I gubitka sjaja.

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 19. 03. 2021. u kategoriji zanimljivosti