zanimljivosti

Органска материја земљишта и хумус

23. 12. 2023. | zanimljivosti

Органска материја је један важан извор N за органску производњу. Органска материја се обично дели на активне и пасивне компоненте, а разумевање ових компоненти може помоћи у примени знања о кружењу органске материје на органску плодност земљишта .

Opširnije

Biološke karakteristike lucerke

07. 12. 2023. | zanimljivosti

Pri povoljnim vremenskim i zemljišnim uslovima, lucerka brzo klija i niče. U godini setve se mogu razlikovati dve faze i to:

Opširnije

Žuta lucerka (Medicago falcata L.)

06. 12. 2023. | zanimljivosti

Žuta lucerka ili peskara je višegodišnja biljka. U genetičkom pogledu, ona je diploidna, a postoje i tetraploidne forme (2n,4x,2n=16, 32 hromozoma). Biljka se odlikuje snažnim razgranatnim korenovim sistemom mada postoje i rizomne forme žute lucerke. Zbog razvijenosti korenovog sistema, dobro podnosi sušu i suva, lakša zemljišta, počemu i nosi naziv- peskara. Zbog većeg broja tankih stabljika, biljka ima žbunast izgled. Stabljike su razgranate, maljave, poluuspravne ili polegljive, većinom 40-60-80 cm visoke. List je troper i manji od lista obične lucerke. Liske su uske, klinasto duguljaste ili linearne, dužine oko 1cm, a široke...

Opširnije

Poreklo-istorija lucerke

22. 11. 2023. | zanimljivosti

Lucerka je vrlo stara biljka. Od kada se gaji nije tačno utvđeno, ali se smatra da je poznata u kulturi još pre 3000 godina, čak 10.000 godina pre n.e. Smatra se da je od 1.400-2.00 godina pre n.e. ova biljka korišćena za zimsku ishranu domaćih životinja. Neki smatraju da je na tržištu istočnog Mediterana lucerka dovežena i prodavana 4.000 pre n.e., čak 7.000 godina pre n.e.

Opširnije

Značaj korova u lucerki

14. 11. 2023. | zanimljivosti

Osim insekata i drugih štetočina te bolesti koji u velikoj meri utiču na smanjenje prinosa lucerke, korovi direktno umanjuju prinose i pogoršavaju kvalitet semena. Kada se prešlo na intezivnu proizvodnju lucerke, radi postizanja što viših prinosa, potrebno je bilo uvesti savremene nege useva kojoj pripada i hemijsko suzbijanje korova. U današnje vreme sve više se uviđa da korovi u lucerki predstavljaju jedan od presudnih činilaca u ograničavanju prinosa te da je njihovo uklanjanje jedan od važnijih uslova za rentabilnu proizvodnju. Da bi se to ostvarilo potrebno je ne samo dobro poznavanje biologije korova nego i detaljno poznavanje...

Opširnije

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

Opširnije

Biostimulatori i njihov uticaj

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Biostimulatori i njihov uticaj

Opširnije

Исхрана биљака азотом у органској производњи

26. 07. 2023. | zanimljivosti

Ђубрење је једна од најважнијих агротехничких мера у биљној производњи. Све до средине XIX века као средство за подизање плодности земљишта и повећање приноса користили су се различити органски и неоргански материјали природног порекла. Исхрана биљака у овом периоду ослањала се у потпуности на употребу стајњака, компоста, зеленишног ђубрења, и у мањој мери природних минералних ђубрива

Opširnije

Predstava puna iskrenih emocija i ljubavi

13. 04. 2023. | zanimljivosti

Poljoprivredna stručna služba Sombor je bila domaćin štićenicima doma "Kulina" i njihovog glumačkog podviga.

Opširnije

Kalemljenje povrća

07. 03. 2023. | zanimljivosti

Kalemljenje je postupak spajanja dva biljna dela istih ili različitih biljnih vrsta, putem regeneracije tkiva, u kojem dobijena kombinacija biljnih delova ostvaruje fizičko jedinstvo i raste kao jedna biljka.

Opširnije
  123 » >>