Stručna praksa "Summer school digital plant breeding"

U periodu od 24.-30. jula 2022.godine u Tullnu, Austrija,  Nataša Prodanović, zaposlena u PSS Sombor, kao student master studija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, aktivno i uspešno  je učestvovala tokom 6 dana letnje škole koja je održana  u organizaciji BOKU-University of Resources and Life Science, Vienna i Euroleague for Life Science (ELLS). Kurs je održan na engleskom jeziku pod nazivom „Summer school digital plant breeding“ a sam program se sastojao od predavanja, seminara, prezentacija, ekskurzije, praktičnih vežbi.  Učesnici su morali da dokažu svoje znanje i razumevanje teme: pisanjem sažetka o unapred dodeljenom naučnom istraživanju, odgovaranju na konkretna pitanja u pisanoj formi, pripremanjem i predstavljanjem  teme u vidu prezentacije koja je dodeljena svakom pojedinačnom učesniku i na završenom pismenom ispitu.  

Upotreba dronova, satelita, kamera, slika i informatičkih programa koji su prezentovani na kursu za Digitalno oplemenjivanje biljaka, znatno mogu doprineti unapređenju  procesa oplemenjivanja kao  i mogućnosti korišćenja predstavljene  tehnologije za efikasnije dobijanje rezultata.

bec 4

bec 1

 

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 29. 10. 2022. u kategoriji aktivnosti