Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Sombor, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8 % biljaka,  

- odraslih jedinki bele leptiraste vaši (Aleyrodes proletella) na do 30 % biljaka.

 

Inline image  Inline image

Proizvođačima kupusa se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida:

- Scatto (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha ili

- Lamdex (a.m. lambda cihalotrin), u količini 0,2-0,3l/ha ili

- Grom (a.m. lambda cihalotrin), u količini 0,3-0,4 l/ha ili

- Herbos king (a.m. lambda cihalotrin), u količini 0,3 l/ha.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 26. 08. 2021. u kategoriji pis