Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta,  nalaze u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početak zatvaranja redova ( BBCH 19-31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

- lisnih vaši -crne repine vaši (Aphis fabae) i zelene breskvine vaši ( Myzus persicae)-na 20% biljaka

-larvi sovice gama (Autographa gamma) na 5 % biljka i simptome oštećenja na 15% biljaka 

 -simptome oštećenja od repine muve (Pegomya betae) kao i položena jaja –na 3 % biljaka 

Trenutni vremenski uslovi su veoma pogodni za razvoj navedenih štetočina pa se u narednom periodu očekuje njihova povećana aktivnost.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak pracela u cilju utvrđivanja navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo 20-30% biljka naseljenih kolonijama vaši na ivičnom delu parcele ili 20-20% oštećene lisne površine od lisnih sovica preporučuje se primena insekticida

Karate Zeon, Kozak, Grom  (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

slika 1-crna repina vaš slika 2-larva gama sovice  slika 3-oštećenja od larvi sovice gama

 

 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 30. 05. 2022. u kategoriji pis