Zaštita šljive

Vizuelnim pregledom šljiva, registrovano je prisustvo položenih jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), na do 10% plodova. U toku je piljenje larvi III generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima u čijim zasadima je zastupljen kasni sortiment,  preporučuje se u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, primena insekticida:

  • Affirm opti (a.m. emamektin benzoat) 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene insekticida voditi računa o karenci.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 11. 08. 2021. u kategoriji pis