Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor zasadi šljive se u zavisnosti od srtimenta nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-69).

 Na lovnim klopkama, postavljenim u zasadu šljive, registruju se kontinuirani ulovi imaga šlivinih osa (žute Hoplocampa flava i crne Hoplocampa minuta).

Poljoprivrednim proizvođačima čiji se zasadi nalaze u fazi precvetavanja, preporučuje se da sprovedu tretman koji za cilj ima  sprečavanje ubušivanja gusenica šljivinih osa u tek formirane plodove.

Za tretman se preporučuje neki od registrovanih preparata:  

·        Decis 2,5 EC , Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,015-0,025 %.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

 
 

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 13. 04. 2023. u kategoriji pis