Zaštita soje

 
 
 

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na obodnim delovima parcele. Pregledom je utvrđeno prisustvo i odraslih jedinki i položenih jaja.

Trenutni vremenski uslovi (visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha)   su veoma povoljni za  razvoj grinja  u soji pa se u narednom periodu očekuje intenzivnija pojava  i širenje u usevima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled  parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo  proizvođačima se preporučuje   da sprovedu hemijski tretman rubnih delova parcele kojim  bi se sprečilo širenje u unutrašnjost useva.

Za tretman se preporučuje primena nekog od registrovanih akaricida:

-          Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

-          Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Tretman bi trebalo sprovesti u večernjim satima zbog veoma visokih dnevnih temperatura.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 20. 07. 2023. u kategoriji pis