Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Sombor trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fazama cvetanja- od 30% cvetova otvoreno do puno cvetanje (BBCH 63-65).

Za područje RC Sombor su u najavi padavine za utorak uveče i sredu koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina izvrše tretman nekim od fungicida:

Cormax (ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha ili

Pehar (pirimetanil) u količini 2 l/ha.

 

Pri primeni fungicida potrebno je da proizvođači preduzmu sve preventivne mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.


 

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 20. 04. 2022. u kategoriji pis