Održano predavanje na temu “Biološka zaštita biljaka u funkciji zdravstveno bezbedne hrane”

Dana 21.03.2023. Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada je u okviru projekta finansiranog od strane pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor organizovao je predavanje  na temu “Biološka zaštita biljaka u funkciji zdravstveno bezbedne hrane”. Predavanje na temu Biološka zaštita biljaka i naučna dostignuća u oblasti zaštite vinove loze održala je Marta Loc dipl.inž-master ,a predavanje Biološka zaštita kukuruza i jabuke  Tatjana Dudaš dipl.inž-master. Pored proizvođača na predavanju su prisustvovali i učenici iz Srednje Poljoprivredno prehrambene škole Sombor.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 24. 03. 2023. u kategoriji prezentacije i predavanja