Bolesti suncokreta

Zelena prognoza

Savetodavac: Mirjana Zorić

Sombor,03.09.2021.god

 

                                             BOLESTI SUNCOKRETA

 

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Glavni izvor bolesti su zaraženi biljni ostaci. Uzročniku pogoduje visoka vlažnost vazduha i zemljišta kao i topla proleća. Usled povoljnih uslova za širenje infekcije bolest se širi na donji deo stabljike u obliku produžene eliptične krupne pege, koje je moguće uočiti početkom cvetanja biljaka. Pege se sve više šire po stabljici i listu, s vremenom pocrne, a tkivo, kora i srž stabljike uđu u fazu raspadanja. Obolele biljke venu i suše se. Gubici usled zaraze sivom pegavosti su ogromni. Najosetljivija faza za infekciju je cvetanje i neposredno nakon cvetanja suncokreta.

Ovo je najznačajnija bolest suncokreta koja usled jake zaraze može umanjiti prinos za čak 50 %.

Mere zaštite: višegodišnji plodored, primena fungicida na bazi azoksistrobina, difenokonazola posebno u semenskim uslovima suncokreta

Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum ) Bela trulež je oboljenje suncokreta rašireno u svim rejonima gajenja ove biljke. U vlažnim godinama zaraze se kreću od 15-20, pa i 50 %. Ovaj patogen  je polifagni parazit. Napada sve organe suncokreta u svim fenofazama njegovog razvoja. U zavisnosti od fenofaze razvoja suncokreta u kojoj je biljka napadnuta, razlikuje se nekoliko oblika bele truleži. Zaraženo seme odnosno klijanici brzo propadaju. Kod mladih biljaka nastaju vlažna trulež i nekroza tkiva.

Prvi simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu gubljenja turgora listovaBolest počinje od prizemnog dela stable. Na obolelim delovima biljaka dolazi do odumiranja tkiva i ono dobija mrko-braon boju. U vlažnim uslovima, formira se gusta bela navlaka od micelije. Bolest redovno prstenasto zahvata stablo a biljka veoma brzo vene i ugine. Pred kraj vegetacije gljiva obrazuje tamnomrke sklerocije u okviru zaraženih delova biljaka. Stabljična forma bele truleži se javlja u vreme porasta biljaka. Zaraza se ostvaruje preko lisne drške na mestima gde su list ili lisna drška bili oštećeni. Zaraženi delovi dobijaju svetlomrku boju i na njima, se u vlažnim uslovima, formiraju beličasta gusta micelija i crne sklerocije parazita.  Usled razaranja tkiva, dolazi do lomljenja stabla na mestu zaraze. Bela trulež glavica se javlja krajem cvetanja i nalivanja zrna. Na donjoj strani glavice nastaju mrke, ugnute pege, čiji se obim brzo povećava. Zaraženo tkivo u okviru pega se razmekšava i počinje da truli. Sklerocije predstavljaju osnovni izvor inokuluma, koji se uglavnom održava u zemljištu. U znatno manjoj meri sklerocije se prenose i semenom. Sklerocije mogu da sačuvaju vitalnost u zemljištu 3-7 godina. Mere zaštite: Kvalitetna dorada i dezinfekcija semena, obavezna primena višegodišnjeg plodoreda, kod semenske proizvodnje suncokreta obavezna primena fungicida na bazi boskalida .

 

Siva trulež suncokreta (Botrytis sp.) se javlja u skoro svim područjima proizvodnje suncokreta. Međutim, veće štete pričinjava samo u umerenim i vlažnim područjima. Može se javiti na suncokretu od klijanja semena do žetve. Zaraženo seme, u uslovima prohladnog i vlažnog vremena, truli i propada. Oboljenje može da se javlja i na stablu,  na listu i na lisnim drškama suncokreta. Zaraženi delovi dobijaju svetlomrku boju sa sivom praškastom navlakom od konidiofora i konidija gljive. Simptomi sive truleži se najčešće javljaju na glavicama suncokreta.

Prvi simptomi oboljenja  uočavaju se sa donje strane glavice gde nastaju svetlo-mrke udubljene pege, koje se postepeno povećavaju, zahvatajući veće površine tkiva.

Mere zaštite: S obzirom da je fakultativni parazit, inokulum u zemljištu se može smanjiti višegodišnjim plodoredom, suzbijanjem korova, uništavanjem zaraženih biljnih ostataka (zaoaravanjem ili spaljivanjem), i slično. Foijarna primena fungicida  na bazi boskalida od faze butonizacije do kraja cvetanja suncokreta, takođe može da smanji zarazu. Ova mera se naročito preporučuje kod semenske proizvodnje suncokreta. Primena fungicida: boskalid + piraklostrobin , boskalid  + dimoxystrobin

 

                    
Botrytis sp.                                                            Sclerotinia sclerotiorum

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 10. 09. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi