Ishrana ječma

Ishrana ječma je mnogo specifična, prevenstveno zbog azota. Iako je azot elemenat koji se smatra nosiocem prinosa, za uspešu proizvodnju ječma neophodno je obezbediti dovoljnu količinu hranljivih elemenata u pristupačnom obliku koje biljke mogu lako da usvoje. Kod sorti ječma čije seme koristimo u proizvodnji piva  azot može nepovoljno da utiče na kvalitet sirovine. Zbog toga, količine kao i odnos glavnih elemenata ishrane  ( NPK ) treba odrediti na osnovu plodnosti zemljišta, stvarnih potreba, koeficijenta iskorišćenosti kao i željenog prinosa. Ječam najviše usvaja azot, potom kalijum pa fosfor. Najveće potrebe za azotom ima u fazi bokorenja i vlatanja dok polovinu fosfora i ¾ kalijuma usvaja u periodu nicanja do kraja bokorenja. U proizvodnji pivarskog ječma potrebe za azotom su približno za oko 20% manje nego u proizvodnji stočnog ječma. Ječam usvaja azot skoro do samog kraja vegetacije. Veći sadržaj azota u zemljištu može da dovede do velikog usvajanja od strane biljaka što dovodi do povećanog sadržaja belančevina u zrnu i time se narušava tehnološki kvalitet za  proizvodnju pivskog slada. Pored toga, što azot ima direktan uticaj na povećanje belančevina u zrnu on može da ima i indirektan uticaj što se ogleda u poleganju biljaka. Ječam ima tanko, elastično i vrlo nežno stablo i usvajanjem veće količine azota iz zemljišta dovodi do intezivnog porasta i izduživanja stabla. Jedan od najpogodnijih načina za određivanje potrebne količine azota jeste analiza zemljišta N-min metodom. Tom analizom se utvrđuje količina rezerve rezidualnog mineralnog azota u zemljištu i na osnovu dobijenih rezultata određuje se potrebna količina azota za đubrenje.                                                                                                Ustanovljeno je da kod pivarskog ječma prosečna količina hraniva treba da iznosi 40-80 kg/ha N, 60-100 kg/ha P i 80-120 kg/ha K dok kod stočnog ječma iznosi 60-100 kg/ha N, 50-80 kg/ha P i 40-80 kg/ha K. Prihrana ječma vrši se dosta ranije nego kod pšenice i ako je moguće u jednom tretmanu  s obzirom da ječam ima brži prolećni porast i pre počinje intezivno usvajanje asimilativa iz zemljišta.

         

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 16. 01. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi