Stanje ozimih useva i prolecna setva na području PSS Sombor

Na području opština Sombor, Apatin i Odžaci za 2021 godinu aktuelna je sledeća setvena struktura. Ozima pšenica je posejana na 26300 ha , ozimi ječam na 4510 ha, a uljana repica na oko 1850 ha. Što se tiče glavnih jarih ratarskih useva – kukuruz je posejan na 58900 ha, šećerna repa na 8500 ha, suncokret na 10230 ha, soja na 23000 ha i razno krmno bilje a najviše lucerka je na 4800 ha. Procena je da je pod povrćem oko 3800 ha.

Što se tiče stanja ozimih strnina, ječmovi su u fazi klasanja, a pšenice su u fazi vlatanja pred klasanje. Zima nije bila oštra osim krajem januara kad je uz golomrazicu i nekoliko vezanih hladnih dana sa temperaturom ispod -10℃. U tom periodu došlo je do oštećenja dela lisne mase koje je rezultiralo žutilom koje je zabrinulo poljoprivredne proizvođače. Međutim s proleća su se ozime strnine oporavile i sada su u dobroj kondiciji. Izuzetak su neki fakultativni ječmovi gde je ipak došlo i do izmrzavanja biljaka, ali to je mali procenat površina.

Prolećna setva jarih useva nije prošla bez problema. Proleće je bilo vrlo hladno sa temperaturama ispod prosečnih za ovaj period godine. Bilo je dosta kasnih mrazeva te je voćarska proizvodnja najviše ugrožena. Sve vrste koje su rano cvetale su stradale i ostale bez cveta i budućeg roda. Takođe bilo je i problema sa izmrzavanjem šećerne repe gde je na nekim površinama značajno proređen broj biljaka po jedinici površine.

Pored ovih direktnih problema i gubitaka od mraza, ni temperature od 0 – 5 ℃ nisu bile povoljne. Posejana soja, kukuruz i suncokret su dugo bili u hladnom i vlažnom zemljištu, a klijanje i nicanje je bilo jako usporeno. Ima površina pod sojom gde je od setve do nicanja proslo gotovo mesec dana. U ovim uslovima je došla do izražaja dobra energija klijanja, te seme koje je imalo dobru energiju uspelo je da „izgura“ klijanac na površinu zemljišta. Seme sa lošijom energijom klijanja, nakon samog klijanja u zemljištu nije imalo snage da nikne.

Ipak, i pored svih ovih problema, može da se konstatuje da su ratari uspeli da poseju sve planirane površine, a povoljan period koji je nastupio početkom maja je pogodovao svim biljnim vrstama. Sada su u toku mere suzbijanja korova, eventualno insekata i biljnih bolesti.

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 17. 05. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi