Štete na soji od grada

Grad na usevu soje može da izazove velika oštećenja koja za posledicu imaju drastučan pad prinosa. Pred žetvu je i slab grad veoma štetan jer udara u zrele mahne i istresa zrno što je direktna šteta. Ukoliko grad ošteti  usev tokom vegetacije štete su različitog stepena. a to zavisi od faze razvoja useva.

Ukoliko je grad oštetio parcelu pred žetvu i istresao zrna – tada osiguravajuća društva rade konačnu procenu stepena štete.

Međutim, ukoliko se štete dogode tokom vegetacije – tada se vrši takozvana predprocena prilikom koje se utvrđuje koji je stepen oštećenja vegetativnih delova biljke, i da li postoji oštećenje generativnih organa (ukoliko je takva faza razvoja).

Soja ima vrlo dobru moć regeneracije, u smislu da moze da dodatno grana, da na bočnim granama donese cvet i mahunu. Ipak oštećenja lisne mase u vidu cepanja i bušenja lista, odbijanja lista i trolista, zatim učestali preboji stabla i bočnih grana su ipak ne nadoknadivi. Takođe nenadoknadivo je ukoliko dođe do odbijanja cveta ili mahuna.

Odbijanje cveta i mahuna, ili otvaranje mahuna i istresanje zrna smatra se direktnim gubitkom. Oštećenja vegetativnih organa su indirektna steta jer se na taj način smanjuje asimilaciona površina i mogućnost nalivanja zrna.

Kako prepoznati oštećenja? Na šta obrartiti pažnju?

U prilogu su fotografije oštećenog useva soje gde su uočljiva sledeća oštećenja:

- oštećenja lista

- preboji stabla i bočnih grana

- udarci po stablu i mahunama

- odbijen list na zemljištu (odbijen cvet i mahune se ne razaznaju ali je i ta vrsta oštećenja prisutna u određenoj meri).

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 05. 08. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi