Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale, do početka razvoja ploda, plod dostigao veličinu 10 – 20 mm, drugo opadanje plodova (BBCH 71-73).

Padavine najavljene za sredinu sledeće nedelje usloviće ostvarenje uslova za infekciju od strane  prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Takođe, vizuelnim pregledima registruje se i prisustvo mladara sa simptomima pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Inline image
pepelnica na vrhu mladara
 
U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Capi, Metod WG, Optimist (a.m. kaptan) 0,2-0,3%

                        +

·         Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,075%

Pored prouzrokovača bolesti, na vrhovima mladara se registruje i prisustvo  lisnih vaši -zelene i brašnjave jabukine vaši (Aphis pomi i Dysaphis plantaginea).

Inline image
lisne vaši
 

Za suzbijanje navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida

·         Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor) 0,2 l/ha ili

·         Teppeki/Afinito (a.m. flonikamid) 0,08-0,14 kg/ha

U toku je početak leta jabukinog smotavca (Cydia pomonella),  i u narednim danima se očekuje početak polaganja jaja ove štetočine.

U zasadima sa visokom populacijom štetočine se preporučuje primena nekog od  insekticida na bazi a.m. piriproksifen:  

·         Harpun, Harpun EW, Lascar, Prince  -0,075 – 0,1% ili,

·         Nexiram 10 EC - 0,1% ili,

·         Alkazar  -0,075-0,125 l/ha.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 07. 05. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi