Zaštita suncokreta i kukuruza

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva suncokreta i kukuruza. Na parcelama na kojima je setva sprovedena ranije, suncokret i kukuruz su u fazi od kotiledona do razvijena 2 lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki peščara (Opatrum sabulosum) i sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis) i oštećenja na listovima nastala od njihove ishrane.

Inline image  Inline image 
siva kukuruzna pipa       peščar
 
Inline image         Inline image
oštećenja od sive kuk.pipe    oštećenja od peščara
 
 

Navedene štetočine najveće štete nanose usevima suncokreta i kukuruza u početnim fazama razvoja, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo:

·       1 odrasle jedinke sive kukuruzne pipe /m² ako je kukuruz u fazi klijanaca ili 3-5 jedinki /m² nekoliko dana nakon nicanja kukuruza;

·       4-6 odraslih jedinki peščara /m²  pri suvom i toplom vremenu u vreme nicanja i nekoliko dana po pojavi klijanaca u usevima okopavina;

preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin ili lambda-cihalotrin.

 
 
 
 
 

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 07. 05. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi