ZDRAVSTVENO STANJE PAPRIKE

Na teritoriji Zapadno Bačkog okruga usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-82).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomoprha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpe armirgera).

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag.  Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka.  Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. U slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i pamukove/kukuruzne sovice.

U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju, a odlikuju se kraćom karencom:

Scatto (a.m. deltametrin) 0,18-0,42 l/ha, karenca 3 dana (paprika, paradajz),  Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha, karenca 7 dana.

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja   kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera):

  • Jaja na do 46 % biljaka na plodovima i listovima

 

U cilju zaštite useva paprike od navedenih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

  • Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili
  • Zakon (a.m hlorantraniliprol) u količini 200 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili
  • Exalt (a.m. spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 7 dana, MBT 3) ili
  • Affirm 095 SG, Porselen xtra, Triton (a.m.emamektin benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha ili l/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili
  • Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili
  • Ampligo 150 ZC  (a.m hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3).

 

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i pamukove/kukuruzne sovice.

S obzirom na to da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

       

 
     
imago braon mramorasta stenice      jaje pamukove/kukuruzne sovice

                                                

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 21. 08. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi